Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs-konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere og annet fagpersonell med spesialisert kompetanse innen feltet. Det stilles i dag stadig sterkere krav til dokumentert kompetanse for å få lov til å jobbe med vernede konstruksjoner. Denne utdanningen er initiert og godkjent av bransjene og gir uteksaminerte studenter denne etterspurte kompetansen.
Utdanningen retter seg mot yrkesutøvere som har befatning med prosjekter innen antikvarisk mur-, puss- og betongrehabilitering. Dette er utøvende håndverkere, utøvende arkitekter og personer med bygg- relaterte tekniske utdanninger fra fagskole, universitet eller høyskole. Videre andre som kan dokumentere relevant praksis.

Utdanningen skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk rehabilitering for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Ved arbeid på bygninger og anlegg som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og anlegg skal istandsettes.
Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet og utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i bruk fra ca. år 1830 og framover.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen mur- og flislegger, betongfaget, maler, industrimaler og overflatebehandling.  Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.
  Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
 2. Søkere som ikke fyller kravet over, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. I tillegg til dette oppfordrer vi alle kategorier håndverkere og ledere i bedrifter som jobber med rehabilitering, kulturminnevern, rådgivende ingeniører, konsulenter, lærere, osv. til å søke.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Murer
 • Jernbinder
 • Betong
 • Forskaling
 • Stein
 • Anleggsgartner
 • Malersvenn/ overflatebehandler

Annen relevant kompetanse

Oppbygging og arbeidsformer

Fagområdet består av følgende tema:

 • Bygnings- og anleggshistorie
 • Bygningsvern og vernefilosofi
 • Regelverk
 • Nedbrytningsmekanismer
 • Undersøkelser og tilstandskontroll
 • Materialkunnskap og materialbruk
 • Reparasjonsmetoder og teknikker
 • Rehabiliteringsprosessen

Studiet gjennomføres med nettbasert undervisning og samlinger

Samlinger 7 ganger i året fordelt på 3 dager, fredag kl 14 00 til søndag kl 15 00. Undervisning på nett en ettermiddag pr. uke. I tillegg kommer noe veiledning etter avtale. Endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.

Her kan du lese mer om den pågående utdanningen

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50