Anlegg

Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks prosjektleder eller anleggsleder. Ta studiet på heltid eller som nett- og samlingsbasert mens du er i jobb.
illustrasjonsbilde

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring.

Velg mellom nettbasert undervisning på dagtid eller kveldstid

For opptaket i 2024 har vi for første gang valgt å tilby den nettbaserte utdanningen både på dagtid og på kveldstid. Undervisning på kveldstid vil som alltid foregå en kveld i uken etter arbeidstid. Nytt i år er at vi også tilbyr nettbasert undervisning på dagtid, dette vil foregå på en fast dag i uken (fredag), og vil være fast annenhver uke. Vi håper dette studietilbudet vil være gunstig for en stor del av våre studenter fra anleggsbransjen. 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Relevante fagbrev

 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredringsfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av ni emner. Tre redskapsemner (1–3), fem grunnlagsemner (4–8) og et hovedprosjekt.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 4. Samordnet byggeprosess
 5. Byggesaken
 6. Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
 7. Anleggsdrift m/faglig ledelse
 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet gjør deg kvalifisert for tekniske oppgaver og lederstillinger innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning.  Det er lagt særlig vekt på å sikre at utdanningen fortsatt skal kunne gi grunnlag for sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften.

Samlinger 4 ganger i året fordelt på 2 - 3 dager, endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.

Ny studiekatalog

Her finner du vår nye studiekatalog

  

La deg inspirere av vår nye studiekatalog!

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50