Studieår og studiestart

Her finner du oversikt over studieåret og studiestart. Nettklassene starter opp med samlinger til forskjellige tider. Vi legger ut dette etter hvert som det er klart.

Studieår 2020 - 2021

Måned Dato Studiedager
August

Studiestart:

17. august

11
September   22
Oktober

Høstferie:

Uke 41, mandag 5. oktober - fredag 9. oktober

17
November   21
Desember 

Siste studiedag før jul:

Fredag 18. desember

14
Januar

Første studiedag etter nyttår:

Mandag 4. januar

20
Februar

Vinterferie:

Uke 8, mandag 22. februar - fredag  26. februar

15
Mars 

Påskeferie:

Mandag 29. mars - t.o.m. mandag 5. april 

20
April

Påskeferie:

T.o.m. mandag 5. april

19
Mai

Offentlige fridager:

Kr. Himmelfartsdag torsdag 13. mai
Grunnlovsdag 17. mai
2. pinsedag 24. mai  

18
Juni

Siste studiedag:

Fredag 18. juni

14
    191