Studenthåndbok

Velkommen til alle nåværende og kommende studenter ved Fagskolen Vestfold og Telemark! 
student

Denne studenthåndboken er en veileder for våre studenter gjennom studietiden. Her finner du innledende informasjon om dine rettigheter og ansvar som student. Innholdet baserer seg på Fagskoleloven og de lokale forskriftene som gjelder ved Fagskolen vår.

 

Som søker og student må du sette deg inn i både studieplan og den lokale forskriften. Forskriften omhandler blant annet opptakskriterier, behandling av søknader, innpassing og fritak, eksamensgjennomføring og vurderingskriterier. Forskriften er å betrakte som en del av den individuelle studentkontrakt som underskrives ved studiestart.

 

Studieplanen til ditt studium finner du på våre nettsider under fanen studier, og fagskoleloven og den lokale forskriften finner du her:

 

- Fagskoleloven

- Lokal forskrift ved Fagskolen Vestfold og Telemark

 

Vi ønsker deg et godt studieår hos oss, vi håper du finner deg raskt til rette og tar del i våre stolte tradisjoner på Fagskolen Vestfold og Telemark.


Vennlig hilsen
Studieadministrasjonen