Regelverk og forskrifter

Dette bransjeprogrammet tar utgangspunkt i regelverk som er sentralt for avfalls- og gjenvinningsbransjen og industri- og næringsvirksomhet som genererer farlig avfall. Innsikt og forståelse for EUs regelverk og dets konsekvens for norske aktører er sentralt. Denne utdanningen vil gi deltakerne kompetanse til å etterleve et strengt regelverk i stadig endring, og bli en viktig ressurs på egen arbeidsplass.
Illustrasjonsbilde

Om bransjeprogrammet

Innholdet bygger på eksisterende studieplan for “Håndtering av farlig avfall og miljøgifter", mens dette opplæringstilbudet innretter seg mot de spesifikke risikoene som foreligger i avfalls- og gjenvinningsindustrien.

Det overordnede formålet med utdanningen er direkte forebygging av alvorlige ulykkeshendelser i bransjen. Utdanningen er knyttet til praksis og deltagerne skal jobbe med bransjetilpassede caser og prosjektarbeid.

Utdanningen kombinerer teori og praksis. Deltakerne vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene omfatter undervisning, oppgaver, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med bedrifter.  

Sentrale temaer

 • Etterlevelse av regelverk som bl.a. 
  • Forurensningsloven 
  • Avfallsforskriften 
  • Internkontrollforskriften 
 • Forståelse av konsesjoner og tillatelser  
 • Mottakskontroll

Målgruppe og søknad

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien med bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innenfor følgende fagretninger:

 • Gjenvinningsfaget
 • Gjenvinningsoperatør
 • Produksjonsteknikk
 • Kjemiske prosessfag
 • Kjøretøy
 • Transport og logistikk.

Andre fagbrev kan kvalifisere etter realkompetansevurdering. 

I søknaden laster du opp kopi av ditt fagbrev, eller attest fra arbeidsgiver. 

Samarbeidspartnere

 • Norsk forening farlig avfall (NFFA)
 • Stena Recycling
 • Norsk Gjenvinning
 • Norsk Spesialolje
 • Returkraft