Regelverk og forskrifter

Vårt bransjeprogram innen regelverk og forskrifter er din vei til å bli en ekspert innen håndtering av farlig avfall og miljørådgivning. Med fokus på praktisk kunnskap og kompetanse, vil du oppnå et attraktivt læringsutbytte.
Illustrasjonsbilde

Om bransjeprogrammet

Dette bransjeprogrammet tar utgangspunkt i regelverk som er sentralt for avfalls- og gjenvinningsbransjen og industri- og næringsvirksomhet som genererer farlig avfall. Innsikt og forståelse for EUs regelverk og dets konsekvens for norske aktører er sentralt. Denne utdanningen vil gi deltakerne kompetanse til å etterleve et strengt regelverk i stadig endring, og bli en viktig ressurs på egen arbeidsplass.

 • orienter deg trygt i regelverket som styrer avfallshåndtering og farlig avfall.
 • utfør ditt arbeid i samsvar med de strengeste forskrifter og lover.
 • identifiser potensielle brudd på regelverket og bidra til proaktiv etterlevelse.
 • varsle din virksomhet om miljø- og helsefarer i tråd med regelverket.
 • kvalitetssikre virksomhetens arbeidsoperasjoner for fullstendig overholdelse av regelverket.

Dette programmet gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å utmerke deg som en pålitelig rådgiver innen miljøspørsmål. Bli en ekspert i å navigere i komplekse regelverk og sikre at bedrifter opererer i samsvar med de høyeste standardene for miljøvern og sikkerhet.

Start din reise mot ekspertise i regelverk for farlig avfall med oss.

Sentrale temaer

 • Etterlevelse av regelverk som bl.a. 
  • Forurensningsloven 
  • Avfallsforskriften 
  • Internkontrollforskriften 
 • Forståelse av konsesjoner og tillatelser  
 • Mottakskontroll

Målgruppe og søknad

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien, eller personer som ønsker å utvikle sin kompetanse innenfor denne bransjen.

Utdanningen har et stort spenn av deltakere, tidligere gjennomføringer har hatt kursdeltakere med følgende bakgrunn: 

 • fagoperatører (gjenvinningsfaget, logistikk og transport, renhold, med mer) 
 • miljørådgivere 
 • sikkerhetspersonell 
 • hms-personell

Vi ønsker etterstreber å tilby alle som er interessert i å heve sin kompetanse på dette fagområdet en studieplass. I søknaden ber vi deg laste opp fagbrev, eller annen dokumentasjon som kan gi oss et innblikk i din bakgrunn. 

 

Undervisningsplan med oppstart 07.mai 

Dato:

Hva:

Onsdag 23. oktober

Undervisning på Zoom

Onsdag 30. oktober

Undervisning på Zoom

Onsdag 06. november

Undervisning på Zoom

Onsdag 20, november

Undervisning på Zoom

Onsdag 27. november

Undervisning på Zoom

Samarbeidspartnere

 • Norsk forening farlig avfall (NFFA)
 • Stena Recycling
 • Norsk Gjenvinning
 • Norsk Spesialolje
 • Returkraft