Regelverk og forskrifter

Vårt bransjeprogram innen regelverk og forskrifter er din vei til å bli en ekspert innen håndtering av farlig avfall og miljørådgivning. Med fokus på praktisk kunnskap og kompetanse, vil du oppnå et attraktivt læringsutbytte.
Illustrasjonsbilde

Om bransjeprogrammet

Dette bransjeprogrammet tar utgangspunkt i regelverk som er sentralt for avfalls- og gjenvinningsbransjen og industri- og næringsvirksomhet som genererer farlig avfall. Innsikt og forståelse for EUs regelverk og dets konsekvens for norske aktører er sentralt. Denne utdanningen vil gi deltakerne kompetanse til å etterleve et strengt regelverk i stadig endring, og bli en viktig ressurs på egen arbeidsplass.

 • orienter deg trygt i regelverket som styrer avfallshåndtering og farlig avfall.
 • utfør ditt arbeid i samsvar med de strengeste forskrifter og lover.
 • identifiser potensielle brudd på regelverket og bidra til proaktiv etterlevelse.
 • varsle din virksomhet om miljø- og helsefarer i tråd med regelverket.
 • kvalitetssikre virksomhetens arbeidsoperasjoner for fullstendig overholdelse av regelverket.

Dette programmet gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å utmerke deg som en pålitelig rådgiver innen miljøspørsmål. Bli en ekspert i å navigere i komplekse regelverk og sikre at bedrifter opererer i samsvar med de høyeste standardene for miljøvern og sikkerhet.

Start din reise mot ekspertise i regelverk for farlig avfall med oss.

Sentrale temaer

 • Etterlevelse av regelverk som bl.a. 
  • Forurensningsloven 
  • Avfallsforskriften 
  • Internkontrollforskriften 
 • Forståelse av konsesjoner og tillatelser  
 • Mottakskontroll

Målgruppe og søknad

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien, eller personer som ønsker å utvikle sin kompetanse innenfor denne bransjen.

Utdanningen har et stort spenn av deltakere, tidligere gjennomføringer har hatt kursdeltakere med følgende bakgrunn: 

 • fagoperatører (gjenvinningsfaget, logistikk og transport, renhold, med mer) 
 • miljørådgivere 
 • sikkerhetspersonell 
 • hms-personell

Vi ønsker etterstreber å tilby alle som er interessert i å heve sin kompetanse på dette fagområdet en studieplass. I søknaden ber vi deg laste opp fagbrev, eller annen dokumentasjon som kan gi oss et innblikk i din bakgrunn. 

Har du spørsmål om påmelding?

Ta kontakt med vår markedskoordinator:

Henrik Eidi - henrik.eidi@vtfk.no - 48 400 516

Undervisningsplan med oppstart 07.mai 

Dato:

Hva:

Tirsdag. 07. mai

Undervisning på Zoom

Tirsdag. 14. mai

Undervisning på Zoom

Tirsdag 21. mai

Undervisning på Zoom

Tirsdag. 28.mai

Undervisning på Zoom

Onsdag 5. juni

Undervisning på Zoom

Samarbeidspartnere

 • Norsk forening farlig avfall (NFFA)
 • Stena Recycling
 • Norsk Gjenvinning
 • Norsk Spesialolje
 • Returkraft