Realkompetansevurdering for deg som ikke fyller de formelle kravene til opptak

Er du usikker på om du fyller kravene til formell kompetanse innenfor studiene Teknisk eller Helse, kan du kontakte skolen for realkompetansevurdering.

Uten fagbrev må du i utgangspunktet dokumentere 5 års relevant praksis.
realkompetanse

Les mer her: 

Opptaksregler Teknisk

Opptaksregler Helse

Opptakskrav. 

Fullført videregående opplæring. 
Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:
a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
b) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.
c) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.
Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Hvis du kommer fra land der det er umulig å framskaffe dokumentasjon, ber vi deg ta kontakt med skolen og be om å få vurdert din realkompetanse ut fra en praksisvurdering.

Realkompetansevurdering i fagskoler (Kompetanse Norge)

Kontakt vår rådgiver Rita Helen immerstein, Rita.Helen.Immerstein@t-fk.no 

Det er mulig å søke skolen direkte etter søknadsfristen som er 15. april

Velkommen som student ved fagskolen Telemark.