Praktisk informasjon studiested Porsgrunn

Canvas

Læringsplattformen Canvas

Office 365

Alle studenter får Office 365 mens de er student på skolen og kan installere dette på opptil 5 maskiner. Office 365 inneholder blant annet Word, PowerPoint og Excel. Programvarepakken kan i tillegg til Windows og Mac også installeres på mobiltelefoner og nettbrett.

Introduksjons-video

Office 365 web-portal login

Outlook

Outlook webmail, åpnes direkte i nettleseren

Flickr

Her finner du skolens bilde- bibliotek 

YouTube

Her finner du skolens videofilmer

LinkedIn

Her finner du vår LinkedIn- portal

Bibliotektjenester ved Fagskolen Telemark

Studentene står fritt til å bruke biblioteket i fagskolens første etasje. Ved behov for bistand, kontakt vårt ekspedisjonskontor i 2. etasje. Les mer 

Kantine

Fagskolen Telemark benytter seg av kantina i første etasje i Deltabygget. Her får du både varmretter, salat buffet og ferdig påsmurt i alle prisklasser.

Rådgiving

Målet til fagskolen Telemark er at du skal oppleve skolen som et trygt og utviklende studiested.
Rådgiver kommuniserer og samarbeider med studentene individuelt og klassevis gjennom blant annet samtaler og evalueringer. Individuelle behov for veiledning, den enkeltes studiesituasjon, videre utdanningsvalg og øvrige forhold ved skolen er tema der rådgiver kan kontaktes. Rådgiver kan kontaktes på telefon eller e-post:Rådgiver Rita Helen Immerstein
Tlf. 3591776995783130 rita.helen.immerstein@vtfk.no