Praktisk informasjon studiested Horten

Her finner du praktiske opplysninger som lån og stipend, skolens reglement og andre forhold som til sammen utgjør den ytre rammen for studier ved Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten.

Lån og stipend

Studiene ved Fagskolen Vestfold og Telemark gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning: https://www.lanekassen.no/.

Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC, samt en semesteravgift. Du kan lese mer om semesteravgiften i avsnittet om Studentsamskipnaden.

Studentsamskipnaden

Fagskolen  Vestfold og Telemark er tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Studentsamskipnaden har som formål å gi trygghet og skape trivsel i livet rundt studiene. Studentsamskipnaden disponerer studentboliger i området og på campus for studiested Horten. Studentsamfunnet arrangerer studentkroer, skidager, utflukter med mer og bidrar til at det er godt å være student i Horten og Vestfold. I den forbindelse betaler studentene en semesteravgift, som bidrar til å dekke noe av driften ved Studentsamskipnadens tilbud. Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som innkreves fra alle studenter ved Fagskolen i Vestfold.

For mer informasjon, henviser vi til Studentsamskipnadens egen nettside: https://www.ssn.no/?lang=no_NO

Krav til bærbare PC

For tiden er kravet at studentene anskaffer seg egen bærbar Pc utstyrt med Windows 7 eller et nyere operativsystem. Øvrig spesifikasjon for de respektive faglinjene er følgende:
 

Materialliste
Spesifikasjon Helsefag

Elektrofag
Maritimefag

Kurs
Prosessor Intel Core i3 eller tilsvarende Intel Core i5 / i7 eller tilsvarende Intel Core i3 / i5 / i7 eller tilsvarende avhengig av type kurs

Ytterligere utstyr er hodetelefoner med støyreduserende mikrofon og videokamera som enten er integrert i datamaskinen eller eksternt. Utenfor skolen må studentene ha tilgang til internett med minimum hastighet tilsvarende et mobilt 4G nettverk. Når det gjelder PC programmer får studentene tilgang til Office 365 i studieperioden. Et antivirusprogram må benyttes og det anbefales at Windows Defender brukes da dette programmet allerede er integrert i Windows7/10.

Avvik

Rapportering av avvik gjøres ved å fylle ut et skjema som du kan laste ned via denne koblingen: Avviksskjema
Når avviksskjema er fylt ut, sendes det til Fagskolen i Vestfold enten pr. e-post eller pr. post.