Praktisk informasjon studiested Horten

Her finner du praktiske opplysninger som lån og stipend, skolens reglement og andre forhold som til sammen utgjør den ytre rammen for studier ved Fagskolen i Vestfold.

Lån og stipend

Studiene ved Fagskolen i Vestfold gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning: https://www.lanekassen.no/.

Skolen er gratis for heltidsstudenter, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC, samt en semesteravgift. Du kan lese mer om semesteravgiften i avsnittet om Studentsamskipnaden.

Studentsamskipnaden

Fagskolen i Vestfold er tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Studentsamskipnaden har som formål å gi trygghet og skape trivsel i livet rundt studiene. Studentsamskipnaden disponerer studentboliger i området og på campus. Studentsamfunnet arrangerer studentkroer, skidager, utflukter med mer og bidrar til at det er godt å være student i Horten og Vestfold. I den forbindelse betaler studentene en semesteravgift, som bidrar til å dekke noe av driften ved Studentsamskipnadens tilbud. Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som innkreves fra alle studenter ved Fagskolen i Vestfold.

For mer informasjon, henviser vi til Studentsamskipnadens egen nettside: https://www.ssn.no/?lang=no_NO

Krav til bærbare PC

For tiden er kravet at studentene anskaffer seg egen bærbar Pc utstyrt med Windows 7 eller et nyere operativsystem. Øvrig spesifikasjon for de respektive faglinjene er følgende:
 

Materialliste
Spesifikasjon Helsefag

Elektrofag
Maritimefag

Kurs
Prosessor Intel Core i3 eller tilsvarende Intel Core i5 / i7 eller tilsvarende Intel Core i3 / i5 / i7 eller tilsvarende avhengig av type kurs

Ytterligere utstyr er hodetelefoner med støyreduserende mikrofon og videokamera som enten er integrert i datamaskinen eller eksternt. Utenfor skolen må studentene ha tilgang til internett med minimum hastighet tilsvarende et mobilt 4G nettverk. Når det gjelder PC programmer får studentene tilgang til Office 365 i studieperioden. Et antivirusprogram må benyttes og det anbefales at Windows Defender brukes da dette programmet allerede er integrert i Windows7/10.

Avvik

Rapportering av avvik gjøres ved å fylle ut et skjema som du kan laste ned via denne koblingen: Avviksskjema
Når avviksskjema er fylt ut, sendes det til Fagskolen i Vestfold enten pr. e-post eller pr. post.