Vi søker etter to faglærere -Bygg og anlegg, -Elektro og bygningsautomatisering

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr videreutdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning, som bygger på videregående skole. Studentene ved fagskolen er høyt motiverte og reflekterte voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet. Fagskolestudier er praksisnære og erfaringsbaserte, hvor kandidatene er direkte produktive i arbeidslivet etter fullførte studier.

Fagskolen Telemark har ca 800 studenter og 50 ansatte. Innen tekniske utdanninger har vi undervisningstilbud både på heltid og deltid. Deltidstilbudene et samlingsbaserte, med fjernundervisning på ettermiddag / kveld mellom samlingene.

Fagskolen Telemark har vokst betydelig i antall studenter de siste årene. Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon med faglærere innen flere fagfelt.
th

Bygg og anlegg

Inntil to faste 100% stillinger på byggavdelingen.

Søknadsfrist: 15. august 2020

Tiltredelse: Snarest

Vi søker allsidige faglærere i 100 % stilling. For fast undervisningsstilling bør søkere ha sivilingeniør- eller ingeniørutdanning, teknisk fagskole med fagbrev eller annen relevant utdanning, samt praksis innen bygg/anleggrelaterte fagfelt. Vi trenger nå erfarne fagpersoner som har fartstid på byggeplass og / eller som rådgivende ingeniør. Det er ønskelig med byggrelatert utdanning på master / bachelornivå. Aktuelle emner som undervises er:

 

 • Byggeprosessen med bygg- og anleggskonstruksjoner, energidesign, geomatikk
 • Byggesaken med plan- og bygningsloven samt annet relevant lovverk og forskrifter
 • Bygningskonstruksjon og -fysikk
 • Bygg- og anleggsproduksjon
 • BIM

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Les mer og søk her

 

Elektro og bygningsautomatisering

Inntil tre faste stillinger på vår elektroavdeling. Vi søker allsidige faglærere i 100 % stilling.

Søknadsfrist: 15. august 2020

Kvalifikasjoner

For fast undervisningsstilling bør søkere ha sivilingeniør- eller ingeniørutdanning, teknisk fagskole med fagbrev eller annen relevant utdanning, samt praksis innen elektrorelaterte fagfelt. Aktuelle fagfelt:

 

 • Elproduksjon og -distribusjon
 • Kraftelektronikk
 • Installasjonssystemer og automatiserte anlegg
 • Klima- og energistyring
 • Feltbusser, systemintegrasjon
 • Byggautomasjon
 • EKOM

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Les mer og søk her

 

Om arbeidsgiveren

Generelt:

Tverrfaglighet og faglig bredde er viktig for oss. Formidlingsevne og –glede, samarbeidsevne og personlige egenskaper for øvrig er avgjørende for å lykkes i faglærerrollen. Er du utadvendt og liker å omgås mennesker, og trives i et uformelt og "folkelig" arbeids- og læringsmiljø, så vil vi gjerne ha deg på laget.

For ansettelse i faste undervisnings­stillinger er det vilkår om praktisk pedagogisk utdanning, som må gjennomføres i løpet av tre år etter tilsetting.

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.