Vi søker etter Faglærere bygg, anlegg, KEM og BIM

Fagskolen Vestfold og Telemark har vokst betydelig i antall studenter de siste årene. Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon med faglærere innen flere fagfelt. Vi søker nå faglærere innen Bygg, anlegg, KEM og BIM.
bim

Vi søker inntil tre faste 100% stillinger på byggavdelingen.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

Har du utdanningsbakgrunn og praktisk erfaring fra bygg, anlegg, KEM eller med BIM, og lyst å dele din kunnskap og erfaring med motiverte voksne studenter? Vi søker personer som har lyst til å jobbe med undervisning og fagformidling i et positivt, motiverende og utviklingsorientert fagmiljø. Ta gjerne kontakt, også hvis du ønsker en mindre stilling enn heltid.  

Generelt:

Tverrfaglighet og faglig bredde er viktig for oss. Formidlingsevne og –glede, samarbeidsevne og personlige egenskaper for øvrig er avgjørende for å lykkes i faglærerrollen. Er du utadvendt og liker å omgås mennesker, og trives i et uformelt og «folkelig» arbeids- og læringsmiljø, så vil vi gjerne ha deg på laget.

For ansettelse i faste undervisnings­stillinger er det vilkår om praktisk pedagogisk utdanning, som må gjennomføres i løpet av tre år etter tilsetting.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges. Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.