Vi er på jakt etter nye ledere

Vi har to ledige lederstillinger:
- Kvalitetsleder, 100 % fast stilling
- Utviklingsleder, 100% fast stilling

Er du vår nye leder?
bilde

Kvalitetsleder

Stillingen som kvalitetsleder rapporterer til rektor og er en del av skolens ledergruppe. 
Kvalitetsleder vil ha et overordnet ansvar for utvikling, vedlikehold og tilrettelegging for etterlevelse av internkontroll- og kvalitetssystemet.


Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: 100%
Søknadsfrist: 22. november 2021

Til dette arbeidet kreves det at man:

 • Påser at kravene i lover og forskrifter fra myndighetene etterleves i hele organisasjonen
 • Er en pådriver i det kontinuerlige arbeidet med kvalitetsforbedrende tiltak
 • Arbeider tett på hele organisasjonen for å sikre etterlevelse av systemet i alle ledd
 • Leder og koordinerer utvikling av systemene i samarbeid med prosesseierne
 • Veileder og motiverer ansatte slik at det blir forståelse for, og etterlevelse av, kvalitetssystemet
 • Vedlikeholder og videreutvikler overordnet styringssystem for kvalitets- og HMS arbeid
 • Er en pådriver i utvikling og vedlikehold av skolens eksterne nettverk  for å kvalitetssikre innholdet i eksisterende og nye utdanninger

Les mer om stillingen og søk her

Utviklingsleder

Stillingen som utviklingsleder rapporterer til rektor og er en del av skolens ledergruppe.

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: 100%
Søknadsfrist: 22. november 2021

I stillingen vil du få ansvar for å:

 • Planlegge, lede og tilrettelegge for utvikling av nye fagskoletilbud som er etterspurt av arbeidslivet, i samarbeid med arbeidsgivere og andre av arbeidslivets aktører, skolens egne avdelinger og staben
 • Analysere og dokumentere kompetansebehov i regionen
 • Samarbeide med fylkeskommunens seksjon for næring, innovasjon og kompetanse
 • Etablere og lede gjennomføringen av utviklingsprosjekter
 • Ha oversikt over finansieringskilder og framskaffe utviklingsmidler
 • Samarbeide med fagskoler og andre utdanningsinstitusjoner
 • Initiere og drive fram internasjonalt samarbeid
 • Være støttespiller og tilrettelegger i skolens ulike utviklingsaktiviteter
 • Kartlegge utfordringer og muligheter i videreutvikling av skolen
 • Følge opp eksterne krav til virksomheten
 • Rapportere pågående prosjekter

Les mer om stillingen og søk her