Velkommen som ny student - til orientering for nye studenter

Velkommen som ny student ved Fagskolen Vestfold og Telemark.
Som ny student har du kanskje flere spørsmål du ønsker å få svar på. Fagskolen vil gi deg den informasjonen du trenger i løpet av juni måned. Her på nettsiden vil du finne løpende oppdatert informasjon som du trenger å vite før første skoledag. Nedenfor finner du innledende informasjon som kan være nyttig for deg som akkurat har takket ja til studieplass.
student

Du vil motta et velkomstbrev fra Fagskolen!

Fagskolen vil sende ut velkomstbrev til alle klasser på både Helse- og tekniske utdanninger. I brevet vil du få informasjon om f.eks oppstart, klasserom, samlinger, undervisningsdager og parkeringsordninger i Horten og Porsgrunn.

Studieplaner

Som ny student er det lurt å sette seg inn i studieplanen for den utdanningen du skal påbegynne. Da får du kunnskap om hva du kan forvente å lære i løpet av studietiden, hvilke emner du skal igjennom og hva slags litteratur du trenger å skaffe deg til studiestart. Studieplanen finner du ved å klikke deg inn på studier, der vil studieplanen ligge i margen på høyre side.

Det legges til rette for å kjøpe bøker ved studiestart på Akademika i Porsgrunn og Brage i Horten. Det anbefales generelt å avvente innkjøp av litteratur frem til studiestart.

Semesteravgift

Fagskolens studier er finansiert av offentlige midler, men som student må du betale en semesteravgift. Den inkluderer et medlemskap i Studentsamskipnaden og Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). I tillegg dekker semesteravgiften blant annet også bruk av ulike programmer og lisenser. Semesteravgiften er p.t på kr. 1250,-

 

Klage på opptak

Dersom du ønsker begrunnelse for poengberegning, eller vil sende en formell klage på opptaket, må dette gjøres direkte til Fagskolen Vestfold og Telemark. Dette gjøres best ved å henvende seg på e-post til opptakfagskole@vtfk.no. I emnefeltet skriver du inn ditt søknadsnummer. Husk å redegjøre for hva du ønsker begrunnelse for, eller hva klagen din omfatter.

Fritak, studietilpasning og permisjon:

Studieadministrasjonen behandler alle søknader om fritak, tilpasning og permisjon. Dersom du har fullført høyere yrkesfaglig utdanning tidligere kan du få fritak for disse emnene. Dette gjøres ved å sende en formell søknad til studieadministrasjonen. Skjema for søknaden kan du foreløpig hente her.

Dersom du har behov for tilrettelegging av studieløpet, kan du allerede nå søke studieadministrasjonen om dette. Skjema finner du her. Søknader om tilrettelegging behandles ved studiestart, for at tilrettelegging skal kunne innvilges må det foreligge dokumentasjon.