Velferdsteknologi

Fagskolen i Vestfold har fått godkjent et tverrfaglig nettstudie i velferdsteknologi.
Velferdsteknologi

Målgruppen for studiet er fagarbeidere i hele Norge - helsefagarbeidere eller liknende (hjelpepleier eller omsorgsarbeider), barne- og ungdomsarbeider, IKT og service, byggdriftere, automatisering, elektronikk, og elektrikere.  Studiet kan også søkes av ingeniører med samme fagkrets som beskrevet over, og helseprofesjoner som sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Studiet er lagt opp slik at du som student kan bo hvor som helst og gjennomføre studiet. Studiet er et deltidsstudie på 30 studiepoeng fordelt på ett år. Det er derfor egnet for deg som ikke kan være heltidsstudent eller kan møte fysisk på en skole. Forelesningene foregår på nettet på ettermiddagen og tidlig kveld mellom kl. 17 og kl. 19. Det er en studieform som egner seg når du er i jobb.

Erfaringer fra kommuner peker på at kunnskapsbasert samarbeid og samhandling er nøkler til å lykkes med velferdsteknologi. Dette studiet er tverrfaglig og skal kunne gi et felles helhetlig faglig grunnlag for samarbeid og samhandling. Studiet skal gi studentene en definert operativ rolle i samarbeidet og samhandlingen knyttet til velferdsteknologi og gjøre dem i stand til å kople brukernes behov med leverandørenes teknologiske muligheter. Kandidatene skal også kunne bidra til utvikling av tjenestedesign innenfor egen organisasjon og til utvikling av nye velferdsteknologiske løsninger fra leverandører.

Etter fulført utdanning skal studentene kunne delta i planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunale og private helse-, omsorg og velferdstjenester. Det er etablert et fagråd knyttet til studiet med medlemmer fra; ATEA, NELFO, LO, DELTA, Larvik kommune og Lindås kommune. Les mer om studiet ...

Kontaktperson for studiet er:
Vivian M. Luth-Hanssen, Tlf. 970 73 755 og epost vivianml@vfk.no

(Oppstart av studiet forventes høsten 2019, red.anm.)