Tverrfaglig prosjektforståelse for elektrobransjen

Forkunnskaper: - Fagbrev, elektrorelatert. - Teknisk fagskole, - Ingeniør. Kurset har en arbeidsmengde tilsvarende 15 studiepoeng og en varighet på 6 måneder.
Gjennomføring: En felles oppmøtesamling, 12 kvelder med forelesninger på nett og en avsluttende samling på to dager med eksamen.

Påmelding og pris kommer i slutten av februar- 20 

Moderne byggeprosjekt krever innsikt og forståelse i de utfordringer og roller de involverte aktørene tildeles. Samarbeid og helhetstenkning med involvering av partene i byggeprosjektet vil redusere byggefeil og lav produktivitet. Krav til samhandling/samspill blir derfor stadig viktigere, noe som krever tidlig involvering av partene, gjensidig tillit og åpenhet både innenfor de tekniske løsningene og økonomi.

Dette kurset skal gi deltakerne forståelse for de prosesser som er tilstede i et byggeprosjekt og hvordan disse bør håndteres. - Både innenfor leveranser og tekniske spesifikasjoner, og de kontraktsmessige - og juridiske aspektene.

Kurset bygges opp rundt et aktuelt og relevant case som følges fra planleggingsfasen til ferdigstillelse og overlevering

Kurset passer for montører, entreprenører og saksbehandlere innen tekniske byggfag

Les mer