Ta utdanning som elektrotekniker eller energitekniker, ett år på nett, 30 stp

De populære og nyutviklede utdanningene våre, Elektrotekniker og Energitekniker er grunnlaget for de fleste bransjeprogrammene elektro til Fagskolen Vestfold og Telemark. Bransjeforeningene har vært sterkt inne ved utvikling av innhold. Hvis du har tatt ett eller flere av våre delutdanninger i Bransjeprogrammene, er du allerede kjent med at disse holder et høyt faglig nivå. Hvis du ønsker å gi deg selv eller dine medarbeidere et faglig løft innen ny teknologi, anbefaler vi deg til å se nærmere på disse to utdanningstilbudene.
elektro

Begge utdanningene er på 30 studiepoeng og går over ett år. Undervisning en kveld i uka på nett med opptak. Søknadsfrist er 15. april, men det er også muligheter for å søke restplasser fram til skolestart.
Disse utdanningene kan du ta fra der du bor mens du er i jobb! Er du en dyktig fagarbeider? Trives du i yrket og er klar for utfordringer? Har du lyst til å utvikle deg faglig og personlig? Svarer du ja på disse spørsmålene bør du vurdere disse eksamensfrie nettbaserte fagskoleutdanningene på 30 studiepoeng. Sluttvurderingene i de ulike emnene er basert på innleverte oppgaver og læringsnotater og det er ikke avsluttende eksamen.

Elektrotekniker

Elektroentreprenørene opplever at altfor mange dyktige elektrikere forsvinner til andre jobber. Mangel på kompetanse gjør også at installasjonsoppgaver flyttes til andre faggrupper. Dette studiet skal bidra til en påkrevet oppdatering av elektrikere og på den måten beholde flere flinke fagfolk i bransjen.

Både Nelfo og elektroentreprenørene ønsker korte (halvårlige) utdanninger som oppdaterer studentene på ny kompetanse. Dette studiet er utviklet i samarbeid med Nelfo og går over to semestre. Studiet er nettbasert og kan  gjennomføres mens du er i jobb, uansett hvor du bor i landet. Utdanningen er praktisk rettet, og du vil få solid teknisk påfyll og forståelse for samspill med andre fag, leverandører og spesialister for å tilfredsstille de krav som stilles i dagens samfunn. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet skjer på nett med samlinger via Adobe Connect. Undervisningen tilpasses deg og din arbeidsgivers ønsker og behov, og du får tett oppfølging. Studiet består av tre emner og gir 30 studiepoeng. I tillegg kommer avsluttende prosjekt.   

1.    Grunnlagsfag
2.    Prosjekt og ledelse
3.    Valgfag BIM, IOT, Kvalitetsledelse (du må velge ett av tre)
a.    Valgfag Bas-arbeidsleder, 5 stp
b.    Valgfag Energidesign, 5 stp
c.    Valgfag Ekom, 5 stp
4.    Prosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen elektrofag. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Les mer

 

Energitekniker

Studieplanen er utviklet i samarbeid med Skagerak Energi, som på vegne av bransjen ønsket en videreutdanning og kunnskapsoppdatering av energimontøren for å inneha riktig kompetanse til å møte fremtidige utfordringer i bransjen. Grønt skifte, faglig ledelse, digitalisering, Emc, Ekom, kommunikasjon og dokumentasjon er noen stikkord. Studiet er tilrettelagt som nettstudiet for at studentene skal kunne være i jobb under studietiden.

Studiet har emnene 1 til 3. Emne 1, som er grunnlagsfaget gir studentene en introduksjon til fagene, hvor det er fokusert på tverrfaglighet og samhandling mellom dem. I dette emnet lærer studentene grunnleggende om overføringsanlegg, koplingsstasjoner, kraftelektronikk, effekt og energi, støyhåndtering (EMC), vedlikehold, økonomi og faglig ledelse. Emnet tar også for seg lokal produksjon og lagring av energi slik at studenten kan medvirke til det grønne skiftet.

Studiet skjer på nett med samlinger via Adobe Connect. Undervisningen tilpasses deg og din arbeidsgivers ønsker og behov, og du får tett oppfølging. Studiet består av tre emner og gir 30 studiepoeng. I tillegg kommer avsluttende prosjekt.   

1.    Grunnlagsfag
2.    Vedlikehold og feilsøking
3.    Valgfag BIM, 5 stp
a.    Valgfag IOT, 5 stp
b.    Valgfag LEAN, 5 stp
c.    Valgfag Kvalitetsledelse, 5 stp
d.    Valgfag Programmering av HMI, 5 stp
4.    Prosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev energimontør eller energioperatør.

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Les mer

Her kan du lese om våre andre elektroutdanninger