Ta utdanning som elektrotekniker eller energitekniker, ett år på nett

Disse utdanningene kan du ta fra der du bor mens du er i jobb! Er du en dyktig fagarbeider? Trives du i yrket og er klar for utfordringer? Har du lyst til å utvikle deg faglig og personlig?
Svarer du ja på disse spørsmålene bør du vurdere disse eksamensfrie nettbaserte fagskoleutdanningene på 30 studiepoeng. Sluttvurderingene i de ulike emnene er basert på innleverte oppgaver og læringsnotater og det er ikke avsluttende eksamen.
elektro

Elektrotekniker

Elektroentreprenørene opplever at altfor mange dyktige elektrikere forsvinner til andre jobber. Mangel på kompetanse gjør også at installasjonsoppgaver flyttes til andre faggrupper. Dette studiet skal bidra til en påkrevet oppdatering av elektrikere og på den måten beholde flere flinke fagfolk i bransjen.

Både Nelfo og elektroentreprenørene ønsker korte (halvårlige) utdanninger som oppdaterer studentene på ny kompetanse. Dette studiet er utviklet i samarbeid med Nelfo og går over to semestre. Studiet er nettbasert og kan  gjennomføres mens du er i jobb, uansett hvor du bor i landet. Utdanningen er praktisk rettet, og du vil få solid teknisk påfyll og forståelse for samspill med andre fag, leverandører og spesialister for å tilfredsstille de krav som stilles i dagens samfunn. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen elektrofag. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Les mer

 

Energitekniker

Studieplanen er utviklet i samarbeid med Skagerak Energi, som på vegne av bransjen ønsket en videreutdanning og kunnskapsoppdatering av energimontøren for å inneha riktig kompetanse til å møte fremtidige utfordringer i bransjen. Grønt skifte, faglig ledelse, digitalisering, Emc, Ekom, kommunikasjon og dokumentasjon er noen stikkord. Studiet er tilrettelagt som nettstudiet for at studentene skal kunne være i jobb under studietiden.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev energimontør eller energioperatør.

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Les mer

Her kan du lese mer om våre andre utdanninger