Palliativ omsorg

Fagskolen i Vestfold har fått nok en ny godkjent utdanning
PalliativOmsorg(1280x450).jpg

Målgruppen er helsefagarbeidere og andre med tilvarende kompetanse. Utdanningen vil bli stedbasert og tilrettelagt på deltid over to år. Demografisk utvikling, med blant annet økende antall personer med alvorlige, kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen og stadig høyere levealder gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen palliativ omsorg. Med dette studiet vil deltakerne få kompetanse til å ta initiativ til, organisere og
iverksette individuelt tilpassete tiltak for alvorlig og uhelbredelig syke og døende og deres pårørende. I studiet vil deltakerne lære om hospicefilosofien og dens verdigrunnlag, om livshjelp og livskvalitet. De vil også lære om ulike alvorlige sykdommer og om hvordan sykdommene påvirker pasientens behov i palliativ sykdomsfase og ved livets slutt. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Studiet gir 60 studiepoeng og gjør deltakerne kvalifisert til å gi palliativ omsorg til pasienter i og utenfor institusjon, samt til bistå deres pårørende, som kan være både barn, ungdom og voksne. Gjennom studiet utvikles den personlige og faglige kompetansen til å kunne hjelpe pasientene og deres pårørende til å møte de utfordringene de står overfor i forbindelse med alvorlig og uhelbredelig sykdom og behandling, eller til en verdig død. Les mer om studiet ...

(Oppstart av studiet forventes høsten 2019, red.anm.)

Kontaktperson for studiet er:
Agnes Brønstad. E-post: agnesb@vfk.no (mailto:agnesb@vfk.no)