Ledige stillinger på elektro og maritim

Vi trenger nye faglærere både på elektro og maritim utdanning. Er du vår nye faglærer?
lærer

Faglærer i elektro, elektronikk og automatisering

Det er ledig en 100% fast stilling som lærer innenfor elektro, elkraft, automatisering og elektronikk.
Vi har et av landets største fagmiljøer innen elektrorelatert fagskoleutdanning. En stor andel Fagskolens studenter studerer elektrofag.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Som lærer vil du få ansvar for å planlegge, gjennomføre, veilede og evaluere undervisningen av motiverte voksne studenter som ønsker å lære og videreutvikle seg innen sitt fagområde
 • Du skal utarbeide og videreutvikle planer for undervisningen
 • Undervisningen kan være både på dagtid og noe kveld/helg
 • Du skal delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen 
 • Sammen med kollegaer skal du jobbe med pedagogisk utviklingsarbeid, planleggingsdager og møter.
 • Samarbeide med bransjen

Kvalifikasjoner

​Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene innenfor elektroutdanningen. Vi nevner eksempelvis: kybernetikk, energiproduksjon- og distribusjon, elektriske installasjoner (gr. L), automatisering, klima- og energistyring, systemintegrasjon, EKOM og/eller tegne og simuleringsverktøy/AutoCAD/BIM. 

Det er ønskelig med utdanning på master/bachelornivå, og en fordel med praktisk pedagogisk utdanning. Har du ikke det, må det gjennomføres innen 3 år (PPU/PPF).

Du må være en pådriver for faglig utvikling, og være nytenkende innenfor fagområde

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Evnen til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Gode samarbeidsevner og høy relasjonskompetanse.
 • At du har et positivt studentsyn og er inkluderende.

Personlig egnethet vektlegges.

SØK HER - søknadsfrist er 16.januar 

 

bilde

Faglærer ved maritim utdanning

Vi har ledig en fast 100% stilling som lærer innen maritime fag. Det kan være aktuelt med mindre stillingsprosenter/engasjement.

Stillingen innebærer undervisning og veiledning innenfor studiet «Dekksoffiser på ledelsesnivå».

Arbeidssted er for tiden Bakkenteigen i Horten.

Vi har behov for deg som kan undervise i

 • Navigasjon (hovedemne)

Det er en fordel om du også kan undervise i ett eller begge emner:

 • Maritim engelsk
 • Norsk kommunikasjon

Arbeidsoppgaver:

 • Som lærer vil du få ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisning samt veiledning og evaluering
 • Bidra til utvikling av studiet sammen med avdelingen
 • Samarbeid med bransjen og andre maritime utdanningsinstitusjoner

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har toårig fagskole, «Dekksoffiser på ledelsesnivå», Bachelor nautikk eller tilsvarende. Du må ha, eller ha hatt, kompetansesertifikat dekksoffiser på ledelsesnivå (D1 eller D2 eller tilsvarende). Søkere med nautisk utdanning fra Sjøkrigsskolen er også velkomne til å søke. Det er en fordel om du har oppgradering ihht STCW 2010 Manila tilleggene.

Fartstid i ulike stillinger som offiser om bord vil bli vektlagt.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • At du har et positivt studentsyn og er inkluderende

Personlig egnethet vektlegges.

SØK HER - søknadsfrist er 16.januar