Ledig stilling - Faglærer i somatisk vurderingskompetanse og palliativ omsorg

Vi trenger flere lærere på vår helseutdanning. Våre helseutdanninger tilbys både som stedbaserte utdanninger og som nettbaserte utdanninger med samlinger. Arbeidssted vil være primært ved vårt studiested i Horten, men undervisning ved studiested Porsgrunn og på nett må også påregnes.
lærer

Faglærer i somatisk vurderingskompetanse og palliativ omsorg

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: 60%
Søknadsfrist: 27.oktober 2021

Tiltredelse: 01.01.2022 eller etter avtale

 

Arbeidsoppgaver:

 • Som lærer vil du få ansvar for å planlegge, gjennomføre, veilede og evaluere undervisningen av motiverte voksne studenter som ønsker å lære og videreutvikle seg innen sitt fagområde
 • Du skal utarbeide og videreutvikle planer for undervisningen
 • Du skal tilrettelegge og følge opp studentenes i praksisperioder.
 • Du skal delta i fagutvikling og kvalitetssikring av utdanning/utdanningsløp.
 • Samarbeide med bransjen

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som enten har

1. Utdanning som sykepleier med

 • relevant videreutdanning (minimum 30 stp.) eller
 • lang yrkeserfaring (minimum 5 år) fra fagfeltet
 • Pedagogisk formell kompetanse

Ved evt manglende formell kompetanse kan man ved tilsetting forplikte seg til nødvendig videreutdanning innenfor en avtalt periode, og skolen vil tilrettelegge for dette.

Ved tilsetting prioriteres søkere med undervisningserfaring og formell kompetanse i veiledning/erfaring med systematisk faglig veiledning av studenter og /eller helsepersonell prioriteres.

 

2. Helsefagarbeider med relevant fagskoleutdanning (tilsvarende 60 stp.)  i kombinasjon med yrkesfaglærerutdanning og minimum 2 års yrkeserfaring fra fagfeltet.

 • Du må være en pådriver for faglig utvikling, og være nytenkende innenfor fagområdet.
 • Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

 

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du har

 • Evnen til å jobbe selvstendig og målrettet.
 • Gode samarbeidsevner og høy relasjonskompetanse.
 • At du har et positivt studentsyn og er inkluderende.
 • Evne til å formidle, veilede og motivere i lærings- og utviklingsarbeid, samt til å fremme studentenes kompetanser
 • Engasjert, initiativrik og resultat- og utviklingsorientert
 • Endringsvillig og reflekterer over egne handlinger og utvikling

Les mer og søk her