Ledig stilling Faglærer bygg med vekt på klima, energi og miljø

Fagskolen Vestfold og Telemark har vokst betydelig i antall studenter de siste årene. Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon med ytterligere en faglærer innen fagområdet Bygg, Klima, Energi og Miljø.

Vi søker derfor

Faglærer bygg med vekt på klima, energi og miljø


Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: 100%
Søknadsfrist: 27.november 2020

Tiltredelse: Snarest

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

Aktuelle emner som undervises kan være:

  • Bygningsfysikk
  • VVS
  • Energi og miljø
  • Klima- og energistyring
  • Bygningsautomatisering

Kvalifikasjoner

Vi trenger nå en erfaren fagperson som har fartstid på byggeplass og / eller som rådgivende ingeniør. Det er ønskelig med byggrelatert utdanning på master / bachelornivå.

Tverrfaglighet og faglig bredde er viktig for oss. Formidlingsevne og -glede, samarbeidsevne og personlige egenskaper for øvrig er avgjørende for å lykkes i faglærerrollen. Er du utadvendt og liker å omgås mennesker, og trives i et uformelt og folkelig arbeids- og læringsmiljø, så vil vi gjerne ha deg på laget.

For ansettelse i faste undervisnings­stillinger er det vilkår om praktisk pedagogisk utdanning, som må gjennomføres i løpet av tre år etter tilsetting.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere. 

Les mer og søk