Kompetanseprogram for helsefagarbeidere - Covid-19

Utbruddet av Covid-19-epidemien har gitt og vil fortsette å gi utfordringer for helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Utfordringene handler om både å ha nok personell i tjenesten og et økt behov for kompetanse til å ivareta behovene til pasienter med Covid-19 og deres pårørende. Helsefagarbeidere utgjør en stor yrkesgruppe som arbeider tett på pasientene i helse- og omsorgstjenesten. Kompetanseheving hos denne yrkesgruppen vil kunne gi umiddelbar effekt på kvalitet i pleie, omsorg og behandling de gir til pasienter med Covid-19.

Informasjon om kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet vil være nettbasert med nettsamlinger i sanntid og gi 5 studiepoeng. Det forventes egeninnsats fra deltakerne mellom samlingene, som forberedelse og arbeid med ett arbeidskrav. Det vil gis veiledning på arbeidskravet. Deltakerne vil få et kursbevis etter gjennomført kompetanseprogram.

Nettsamlinger

Det legges opp til 8 nettsamlinger i sanntid fra uke 14 - 21. Hver samling varer i 2,5 timer. Samlingene vil foregå på tirsdager fra kl. 12.00-14.30. Oppstart 2. runde tirsdag 6. april. Det tas forbehold om eventuelle endringer. Deltakerne må disponere pc med webkamera og nettilgang. Det anbefales også hodetelefon med mikrofon.

Nettbasert kompetanseprogram med 8 nettsamlinger i sanntid. Hver samling varer i 2,5 timer. Samlingene vil foregå på tirsdager fra kl. 12.00-14.30. Programmet gir 5 studiepoeng. Ett arbeidskrav.

Oppstart 2. runde

Tirsdag 6. april 2021 kl. 12.00-14.30 på nett (Zoom)

Søknadsfrist

Fortløpende opptak

Påmelding

Ta kontakt med avd. leder helsefag/studierektor Agnes Brønstad, tlf. 922 82 401, e-post: agnes.bronstad@vtfk.no