Kjøkken og restaurantledelse, 30 studiepoeng

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr nå en ny utdanning innen kjøkken- og restaurantledelse.
frank

Kjøkken- og restaurantledelse tilbys som en nettutdanning på deltid over ett år med to fysiske samlinger á to dager. Utdanningen er oppdelt i to semestre. Det er én to-dagers fysisk samling i hvert semester. Utdanningen er lagt opp slik at du som student kan bo hvor som helst og gjennomføre utdanningen. Utdanningen er et deltidstudie på 30 studiepoeng fordelt på ett år. Det er derfor egnet for deg som ikke kan være heltidsstudent eller kan møte fysisk på en skole. Det er en studieform som egner seg når du er i jobb. Utdanningen er ny, og ligger ikke inne på Samordna opptak. Du må søke skolen direkte på eget skjema. Du finner det under selve beskrivelsen etter du har trykket på les mer nederst på siden.

Faginnholdet i utdanningen er utviklet i tett samarbeid med aktører innen serveringsvirksomheter, lokalt og nasjonalt. Fagskolen har samarbeidet med NHO Reiseliv, Fagforbundet, Servitørlauget, Norske Kokkers Landsforening, Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag, Greveskogen VGS program matfag, Lærlingkompaniet, Quality Hotel, Engø Gård, og ISS catering.

Formål med utdanningen

Fagskoleutdanning i kjøkken- og restaurantledelse skal bidra til å sikre serveringsvirksomheter kompetente ledere, som kan medvirke til godt arbeidsmiljø, bedre kvalitet og høyere lønnsomhet i næringen. Les artikkel i Horecanytt

Målgruppe

Fagskolenes utdanninger er designet for fagarbeidere med fagbrev eller fem års relevant praksis. Målgruppen for nettutdanningene er voksne fagpersoner med en etablert faglig identitet, som har en travel hverdag med både jobb, familie og fritid, og som ønsker faglig videreutvikling på en effektiv og fleksibel måte.

Les mer