Kjøkken og restaurantledelse

Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Horten har fått godkjent en utdanning innen kjøkken- og restaurantledelse
Kjøkken- og restaurantledelse

En nettutdanning på 30-studiepoeng i kjøkken- og restaurantledelse. Utdanningen inneholder to fysiske samlinger á to dager.

Formål med utdanningen

Fagskoleutdanning i kjøkken- og restaurantledelse skal bidra til å sikre serveringsvirksomheter kompetente ledere, som kan medvirke til godt arbeidsmiljø, bedre kvalitet og høyere lønnsomhet i næringen.

Målgruppe

Fagskolenes utdanninger er designet for fagarbeidere med fagbrev eller fem års relevant praksis. Målgruppen for nettutdanningene er voksne fagpersoner med en etablert faglig identitet, som har en travel hverdag med både jobb, familie og fritid, og som ønsker faglig videreutvikling på en effektiv og fleksibel måte.