Inntil 7 ledige lærerstillinger

Fagskolen Vestfold og Telemark har vokst betydelig i antall studenter de siste årene.
Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon med faglærere innen flere fagfelt.
Søknadsfrist på alle stillingene er 12. desember 2021
lærer

Inntil 3 stillinger som bygglærer (alle 100% fast)

Byggavdelingen tilbyr heltids- og deltids nettstøttede fagskoleutdanninger innen bygg, anlegg, og KEM. Avdelingen teller 10 faglærere og ca. 200 studenter.

Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene innenfor bygg, anlegg eller KEM (klima energi og miljø). Personer med formell kompetanse innenfor flere fagområder som skolen har behov for, vil disse bli prioritert sett i lys av søkernes totale undervisningskompetanse.

Fagpersoner med fartstid fra byggeplass og/eller som rådgivende ingeniør ser vi etter og ønsker oss inn i vårt fagmiljø. Søkere må ha bygg-relatert utdanning, gjerne på master/bachelornivå men annen utdanning kan også vurderes. Det er en fordel om du har pedagogisk utdanning. Har du ikke det, må det gjennomføres innen 3 år (PPU/PPF).

Les mer om stillingen og søk her

 

Inntil 3 stillinger som lærer i maskinteknikk (alle 100% fast)

Teknologi-avdelingen tilbyr heltids- og deltids nettstøttede fagskoleutdanninger innen studieretning maskinteknikk. Avdelingen består av 5 faglærere og ca. 120 studenter.

Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor mekanikk, konstruksjon, 2D/3D DAK og/eller 3D modellering. Personer med formell kompetanse innenfor flere fagområder som skolen har behov for, vil disse bli prioritert sett i lys av søkernes totale undervisningskompetanse.

Fagpersoner med fartstid fra industrien ser vi etter og ønsker oss inn i vårt fagmiljø. Søkere må ha relatert utdanning, gjerne på master/bachelornivå men annen utdanning kan også vurderes. Det er en fordel om du har pedagogisk utdanning. Har du ikke det, må det gjennomføres innen 3 år (PPU/PPF).

Les mer om stillingen og søk her

 

1 stilling som lærer i ledelse, økonomi og markedsføring (100% fast)

Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor fagområdene ledelse, økonomi, markedsføring, prosjektadministrasjon og/eller prosjektledelse innen industri, elektro eller bygg/anleggssektoren.

Fagpersoner med fartstid fra bransjen blir prioritert. Det er ønskelig med utdanning på master/bachelornivå, og en fordel om du har pedagogisk utdanning. Har du ikke det, må det gjennomføres innen 3 år (PPU/PPF).

Du må være en pådriver for faglig utvikling, og være nytenkende innenfor fagområdet

Les mer om stillingen og søk her

 

For alle stillingene gjelder følgende arbeidsoppgaver:

  • Som lærer vil du få ansvar for å planlegge, gjennomføre, veilede og evaluere undervisningen av motiverte voksne studenter som ønsker å lære og videreutvikle seg innen sitt fagområde
  • Du skal utarbeide og videreutvikle planer for undervisningen
  • Undervisningen kan være både på dagtid og noe kveld/helg
  • Du skal delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen 
  • Sammen med kollegaer skal du jobbe med pedagogisk utviklingsarbeid, planleggingsdager og møter.
  • Samarbeide med bransje