Informasjon om våre utdanninger

Til deg som ønsker å søke våre fagskoleutdanninger! På denne siden finner du detaljert informasjon om våre utdanninger. Ved å følge lenkene til høyre på siden, finner du detaljert informasjon om utdanningene og lenker til studieplaner. Her finner du også detaljert informasjon om hvordan du søker.
Fagskolen Vestfold og Telemark ble slått sammen til en skole fra 2020. Skolen har studiested i Horten og Porsgrunn. Vårt mål er å tilby gode høyere yrkesfaglige utdanninger innen helse, elektro, teknologi, maritim og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk. Dette gjør vi for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov.
studenter bygg

Studiested Horten

Skolen er lokalisert ved Campus Bakkenteigen, Horten. Fagskoleutdanningene våre har de eldste historiske røttene, og er samtidig blant de mest høyteknologisk orienterte. Skal du studere helsefag, elektrofag eller maritime fag, er vi et godt alternativ. Her finner du røttene til områdets unike elektronikkindustri. Du får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter som har sitt opphav fra det maritime miljøet og skipsindustrien. I dag står mer enn 40-50 elektroniske selskaper i dette området for nesten 50% av norsk verdiskapning innen elektronikk.

Heltid-studiene er på 120 studiepoeng har en varighet på 2 år. Hortens fulltidsmodell er basert på undervisning to dager pr. uke pluss avtalt veiledning etter normal skolerute.

Studiested Horten tilbyr også en egen deltidsmodell (D) over 4 år.

Tekniker 5.1 utdanningene (Etter nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk) er samlingsfrie nettutdanninger på 30 studiepoeng. Utdanningene er ment å styrke den faglige kompetansen du allerede har som fagarbeider. Det er viktig å være klar over at disse utdanningene ikke gir deg fratrekk om du senere skulle velge å ta en full fagskoleutdanning på 120 studiepoeng.

Studiet Velferdsteknologi er et også basert på nivå 5.1 og er samlingsfritt.

 

Studiested Porsgrunn

Skolen er lokalisert ved Campus Kjølnes, Porsgrunn. Grenlandsregionen i Telemark har en lang historie som industrielt kraftsentrum i Norge, og er i dag Norges største industriregion. Bedriftene har sitt eget «Green Industry cluster», som bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedrifter i denne regionen. Vi er samarbeidspartner og kompetanseleverandører til industrien. Dette har vi vært helt fra den spede begynnelsen til i dag, og er en av landets eldste tekniske utdanningsinstitusjoner.

Heltid-studiene er på 120 studiepoeng har en varighet på to år. Porsgrunns fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Heltid nett med samlinger, går over 3 år og med 2 samlinger i semesteret (halvår). Hvert skoleår er da til sammen 4 samlinger med 12 undervisningsdager.

Utdanningen Automatisering FTE01, har hos oss navnet Industriell automatisering. Innholdet i studieplanen er det samme som i Automatisering, FTE01. Derfor søker du denne koden ved opptak.

Bygningsautomatisering fordypning er for det som har en tidligere elektrorelatert fagskole og ønsker oppdatert kunnskap innen dette feltet uten å måtte ta en full fagskoleutdanning på nytt. Utdanningen er på 60 studiepoeng og du får karakterutskrift ved avsluttet utdanning. Starter i januar hvert år og det må søkes skolen direkte.

Mellom samlingene undervises det også 1 kveld i uken via internett. Hver av disse leksjonene tilsvarer 4 timer og foregår mellom klokken 16.00 og 20.00. Her brukes verktøyet Adobe Connect som undervisnings-plattform. Hvert år avholdes det også eksamener i enkelte emner. Det kan forekomme opptil to eksamener per år, men totalt sett er det kun 4 emne-eksamener på hele studiet.

 

Helseutdanninger

Helse- og oppvekstutdanninger er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. Du kan søke fagskoleutdanning med fagbrev innen helsefag eller minimum fem års relevant praksis. Autorisasjon krever at du har fagbrev i bunnen. Det er en dag undervisning og en dag veiledning pr uke i begge steder.

Velferdsteknologi er 100% nettbasert

 

Forklaring til forkortelser

En heltidsutdanning har en arbeidsmengde på 30 studiepoeng pr. semester (halvår)

H- Heltid, det vil si at en full fagskoleutdanning går over 2 år, med 60 studiepoeng pr. år, til sammen 120 studiepoeng.

N- Nettundervisning med eller uten samlinger. En full fagskoleutdanning vil hos oss strekke seg over 3 år. Den er beregnet for deg som er i jobb.

D- Deltidsutdanning der en f. eks. helseutdanning på 60 studiepoeng går over 2 år, 2 dager pr. uke.

 

Forklaring studiested

H- Horten, campus Bakkenteigen

P- Porsgrunn, campus Kjølnes

Type utdanninger Studiested Kurskode Gjennomføring Studiepoeng

Tekniske Utdanninger Horten

       

Dekksoffiser på ledelsesnivå

H FTM01H Heltid 2 år 120
Elkraft H/P FTE13H
FTE13D
FTE13N
 Heltid 2 år
 Deltid 4 år (Horten)
 Nettbasert 3 år
120
Elektronikk  H FTE02H
FTE02D
FTE02N 
 Heltid 2 år
 Deltid 4 år
 Nettbasert 3 år
120
Elektrotekniker Nivå 5.1 H FTE55N  Nettbasert 1 år 30
Energitekniker Nivå 5.1 H FTE58N Nettbasert 1 år 30
Velferdsteknologi Nivå 5.1 H/P FHH62N  Nettbasert 1 år 30

Tekniske Utdanninger Porsgrunn

       
Automatisering P FTE01N  Nettbasert 3 år 120
Bygg P FTB01H
FTB01N
Heltid 2 år
Nettbasert 3 år
120
Bygningsautomatisering P FTE50N Nettbasert 3 år 120
Bygningsautomatisering fordypning.1,5 år P FTE50F  Nettbasert 1,5 år  
Elkraft H/P FTE13H
FTE13D
FTE13N 
Heltid 2 år
Deltid 4 år
Nettbasert 3 år
120
Maskinteknikk P FTT04H
FTT04N 
Heltid 2 år
Nettbasert 3 år
120
         

Helseutdanninger

       
Helse, aldring og aktiv omsorg H/P FHH12D  Deltid 2 år 60
Palliativ omsorg H/P FHH59D Deltid 2 år 60
Psykisk helsearbeid og rusarbeid H/P FHH14D Deltid 2 år 60
Somatisk vurderingskompetanse H FHH67DD Deltid 2 år 60
Velferdsteknologi H/P FHH62N Nettbasert 1 år 30