Informasjon om våre utdanninger

Det er ledige studieplasser ved alle våre utdanninger. Du kan søke fram til 1. september. Fagskolen Vestfold og Telemark ble slått sammen til en skole fra 2020. Skolen har studiested i Horten og Porsgrunn. Vårt mål er å tilby gode fleksible høyere yrkesfaglige utdanninger innen sektorene helse, elektro, automatisering, teknologi, ledelse- kjøkken/ restaurant, maritim og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk. Dette gjør vi for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov.
ad

Søking på ledige studieplasser fram til 1. september.

Da har du fortsatt en mulighet til å søke på enkelte studieplasser ved fagskolen. Du logger deg inn På Samordna Opptak og søker på det studiet som har ledige plasser. Følg med på Samordna Opptak og benytt muligheten til å søke og få en studieplass ved Fagskolen Vestfold og Telemark!

Her finner du en orientering om hvordan du forholder deg til ledige studieplasser etter 25. mai.

Nye kurs i industriell digitalisering. Et samarbeidsprosjekt med industrien og næringslivet i fylket!

Jobber du i industrien eller har du en teknisk jobb i en produksjonsbedrift? Da kan de nye kursene i Industriell digitalisering være noe for deg! Overgangen fra industri 2.0 til 4.0 – sett fra fagoperatørens perspektiv! Digitalisering, bærekraft, teknologiutvikling og prosessoptimalisering er bare noen av stikkordene i vårt nye kurstilbud! Les mer 

Studiested Horten

Skolen er lokalisert ved Campus Bakkenteigen, Horten. Fagskoleutdanningene våre har de eldste historiske røttene, og er samtidig blant de mest høyteknologisk orienterte. Skal du studere helsefag, elektrofag eller maritime fag, er vi et godt alternativ. Her finner du røttene til områdets unike elektronikkindustri. Du får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter som har sitt opphav fra det maritime miljøet og skipsindustrien. I dag står mer enn 40-50 elektroniske selskaper i dette området for nesten 50% av norsk verdiskapning innen elektronikk.

Heltid-studiene er på 120 studiepoeng har en varighet på 2 år. Hortens fulltidsmodell er basert på undervisning to dager pr. uke pluss avtalt veiledning etter normal skolerute.

Deltid- studiene i de samme utdanningene er 4 år og undervisning 1 dag pr. uke pluss avtalt veiledning etter normal skolerute.

De helsefaglige studiene er på 60 studiepoeng, og tilbys på deltid over to år. Les mer lengre nede på siden. Du kan også sende en epost direkte til avdelingsleder Helsefag

Tekniker 5.1 utdanningene, se - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR - er samlingsfrie nettutdanninger på 30 studiepoeng. Utdanningene er ment å styrke den faglige kompetansen du allerede har som fagarbeider. Det er viktig å være klar over at disse utdanningene ikke uten videre gir deg fratrekk om du senere skulle velge å ta en full fagskoleutdanning på 120 studiepoeng. Her finner du en detaljert beskrivelse av disse utdanningene

Kjøkken- og restaurantledelse tilbys som en nettutdanning på deltid over ett år med to fysiske samlinger á to dager. Utdanningen er oppdelt i to semestre. Det er én to-dagers fysisk samling i hvert semester. Utdanningen er lagt opp slik at du som student kan bo hvor som helst og gjennomføre utdanningen. Utdanningen er et deltidstudie på 30 studiepoeng fordelt på ett år. Det er derfor egnet for deg som ikke kan være heltidsstudent eller kan møte fysisk på en skole. Det er en studieform som egner seg når du er i jobb. Utdanningen er ny, og ligger ikke inne på Samordna opptak. Du må søke skolen direkte på eget skjema. Du finner det under selve beskrivelsen.

Studiet Velferdsteknologi er basert på nivå 5.1 og er uten samlinger. Studer fra der du bor.

 

Studiested Porsgrunn

Skolen er lokalisert ved Campus Kjølnes, Porsgrunn. Grenlandsregionen i Telemark har en lang historie som industrielt kraftsentrum i Norge, og er i dag Norges største industriregion. Bedriftene har sitt eget «Green Industry cluster», som bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedrifter i denne regionen. Vi er samarbeidspartner og kompetanseleverandører til industrien. Dette har vi vært helt fra den spede begynnelsen til i dag, og er en av landets eldste tekniske utdanningsinstitusjoner.

Heltid-studiene er på 120 studiepoeng har en varighet på to år. Porsgrunns fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Nettbasert med samlinger, går over 3 år og med 2 tre- dagers samlinger i semesteret (halvår). Hvert skoleår har til sammen 4 samlinger med totalt 12 undervisningsdager. 

De helsefaglige studiene er på 60 studiepoeng, og tilbys på deltid over to år. Les mer lengre nede på siden. Du kan også sende en epost direkte til avdelingsleder Helsefag

Mellom samlingene undervises det også 1 kveld i uken via nett. Hver av disse leksjonene tilsvarer 4 timer og foregår mellom klokken 16.00 og 20.00. Her brukes verktøyet Adobe Connect som undervisnings-plattform. Hvert år avholdes det også eksamener i enkelte emner. Det kan forekomme opptil to eksamener per år, men totalt sett er det kun 4 emne-eksamener på hele studiet..

Type utdanninger

Gjennomføring

Studiepoeng

Studiested Horten

 

 

Maritime utdanninger

 

 

Dekksoffiser på ledelsesnivå

Heltid 2 år

120

Elektro

 

 

Elkraft

Heltid 2 år

Deltid 4 år

120

Elektronikk 

Heltid 2 år

Deltid 4 år

120

Elektrotekniker Nivå 5.1

Nettbasert 1 år

30

Energitekniker Nivå 5.1

Nettbasert 1 år

30

Restaurant og matfag

 

 

Kjøkken- og restaurantledelse NY!

Nettbasert 1 år

30

 

 

 

Studiested Porsgrunn

 

 

Bygg

 

 

Bygg

Heltid 2 år

Nettbasert 3 år

120

Elektro

 

 

Elkraft

Heltid 2 år

Nettbasert 3 år

120

Industriell automatisering

Nettbasert 3 år

120

Bygningsautomatisering

Nettbasert 3 år

120

Bygningsautomatisering fordypning.1,5 år

Nettbasert 1,5 år

 

Teknikk og industriell produksjon

 

 

Maskinteknikk

Nettbasert 3 år

120

Bransjeprogram i samarbeid med industrien og næringslivet i fylket.

 

 

Industriell digitalisering

Modulbasert

3 x 5

Bransjeprogrammet for elektro Del- utdanninger 2,5-15

Helseutdanninger

 

 

Helse, aldring og aktiv omsorg

Starter ikke opp h.20

Deltid 2 år

60

Palliativ omsorg

Deltid 2 år

60

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Deltid 2 år

60

Somatisk vurderingskompetanse

Deltid 2 år

60

Velferdsteknologi

Nettbasert 1 år

30


Generelt om nettstudier

Nettstudier passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet i dine studier. Studieopplegget fagskolen benytter, gjør at alle kan øke sin kompetanse uavhengig av geografisk bosted. Denne friheten krever selvkontroll, disiplin og systematikk. Man må være interessert i, og ha mulighet til å sette av tid til å gjennomføre utdanning. Ved å velge nettstudiet, kan du kombinere videreutdanning med jobb. Mange av våre studenter studerer på kveldstid, fordi de jobber fullt på dagene.

Første samling på nettbasert studium benyttes i stor grad til opplæring i bruken av IKT-verktøy, lærings- og konferanseplattform som er nødvendig å beherske som nettstudent. I tillegg får faglærerne tid til å gjøre studentene kjent med fagene. Resten av samlingene blir benyttet til gruppearbeid, prosjekter, forelesning, ekskursjoner og arbeid med noen obligatoriske arbeidskrav

Vi tilbyr Industriell automatisering på Samordna opptak. Innholdet i studieplanen er tilnærmet lik nasjonal plan for utdanningen Automatisering.

Bygningsautomatisering fordypning er for det som har en tidligere elektrorelatert fagskole og ønsker oppdatert kunnskap innen dette feltet uten å måtte ta en full fagskoleutdanning på nytt. Utdanningen er på 60 studiepoeng og du får karakterutskrift ved avsluttet utdanning. Starter i januar hvert år og det må søkes skolen direkte. Søkning åpner i juni. Les mer om Bygningsautomatisering

 

Helseutdanninger

Helse- og oppvekstutdanninger er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. Du kan søke fagskoleutdanning med fagbrev innen helsefag eller minimum fem års relevant praksis. Autorisasjon krever at du har fagbrev i bunnen. Det er en dag undervisning og en dag veiledning pr uke i begge steder. 

Studiet Helse, aldring og aktiv omsorg starter ikke opp høsten 2020 men kommer igjen høsten 2021.

Studiet Velferdsteknologi er basert på nivå 5.1 og uten samlinger. Alt kan gjøres fra der du bor.

Du kan også sende en epost direkte til avdelingsleder Helsefag

Her kan se vår nye interaktive informasjonsbrosjyre.

 

Informasjon om overnattingsmuligheter i Porsgrunn og Horten finner du her.

Kostnader i forbindelse med utdanningen

Når du søker studieplass ved Fagskolen Vestfold og Telemark betaler du ikke noe for selve studiet da det er offentlig finansiert. Du må påregne kostnader på totalt 25.000,- for et studieløp tilsvarende 120 studiepoeng. Kostnadene inkluderer litteratur for et studieløp på 120 studiepoeng, pc med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere ulike programmer som benyttes i undervisning, kalkulator og semesteravgift (inkl. medlemskap i Studentsamskipnaden). utgifter til reise/ overnatting kommer i tillegg. Du bør også finne ut om din arbeidsgiver eller fagforening kan dekke noen av dine utgifter. I tillegg må du sjekke Lånekassen, link til høyre, og muligheter for stipend og/ eller lån.

 

Forklaring til forkortelser

En heltidsutdanning har en arbeidsmengde på 30 studiepoeng pr. semester (halvår)
H- Heltid, det vil si at en full fagskoleutdanning går over 2 år, med 60 studiepoeng pr. år, til sammen 120 studiepoeng.
N- Nettundervisning med eller uten samlinger. Beregnet for deg som er i jobb.En full fagskoleutdanning på nett vil hos oss strekke seg over 3 år.
D- Deltidsutdanning. Beregnet for deg som er i jobb. Varighet og studiepoeng, se tabell. Krav til frammøte, se forklaring over.