Informasjon om rutiner vedrørende koronasmitte

Oppdatert 22.03 Fagskolen Vestfold og Telemark tar ansvar i den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredningen. Vi følger råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.
aa

Viktig informasjon fra skolen om undervisning frem til sommeren.

Fagskolen Vestfold og Telemark har besluttet å gjennomføre undervisning digitalt frem til semesterslutt.

Dette gjøres for å skape forutsigbarhet i undervisningssituasjonen for studenter og i planleggingsarbeidet fra skolens side.

Det betyr i praksis at all undervisning vil foregå over nett frem til sommeren. Dette gjelder både heltid-, deltids- og nettutdanningene.

For den maritime utdanningen Dekksoffiser må det gjøres noen flere avklariger siden kravene til utdanningen er strengere. Dette vil det bli gitt tilbakemelding om innen få dager.

Skolen vil gjøre det som må til for at dette semesteret blir gjennomført så smidig som mulig for dere studenter, og spesielt nå som utfordringene i hverdagen har endret seg mye for mange av dere.

Det er en spesiell tid som krever at vi prøver å se litt frem i tid med tanke på å finne de beste løsningene.

Elever og studenter får utvidet mulighet til å søke om lån og stipend, i tillegg endres reglene for rapportering av fravær og avbrudd for hele vårsemesteret 2020.

 

Dagpenger og utdanning

Hvis du er under utdanning eller opplæring har du som hovedregel ikke rett til dagpenger, men det finnes unntak. 

Alle aktiviteter som går ut på å tilegne seg kunnskap eller ferdigheter i en formalisert utdanning eller opplæring regnes som opplæring. Dette gjelder også privatister og andre som tar utdanning uten å følge undervisning.

For å motta dagpenger under utdanning, må du fylle de vanlige vilkårene for rett til dagpenger, og vilkårene for unntak.

Du må søke NAV om å få godkjent utdanningen. Uten godkjenning risikerer du både straff og et krav om å betale tilbake dagpengene.

Unntak fra hovedregelen

Her ser du typer utdanning som det er mulig å kombinere med dagpenger:

  • Kurs eller tiltak i NAVs regi eller i samarbeid med NAV.
  • Utdanning som du har begynt på minst 6 måneder før du ble helt arbeidsledig fra heltidsarbeid, eller helt eller delvis permittert fra heltidsarbeid. Denne utdanningen kan du fortsette på i inntil 6 måneder regnet fra du ble arbeidsledig, hvis NAV godkjenner dette. Utdanningen du har begynt på, må du tidligere ha gjennomført i kombinasjon med heltidsarbeid.

Les mer

 

Informasjon om lån og stipend

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søke var opprinnelig 15. mars, men søknaden åpner etter planen igjen tirsdag 24. mars.

Den utvidede søknadsfristen gjelder både studenter i høyere utdanning og elever i andre utdanninger som ikke har søkt om støtte innen 15. mars, eller ikke har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret. De som allerede får fullt lån og stipend, kan ikke få mer støtte og skal derfor ikke søke.

 

Les mer om utvidet søknadsfrist her

Les mer om hvordan du skal rapportere fravær, frammøte og avbrudd for dine elever/studenter i samband med koronasituasjonen

Med vennlig hilsen
Lånekassen

 

Viktig informasjon fra NOKUT for fagskolestudenter og fagskoler.

Regjeringen har bestemt at alle fagskoler skal holde stengt til og med 26. mars, med mulighet for forlengelse. Under har vi samlet nyttig informasjon for de fagskolene og fagskolestudentene som påvirkes av dette. Les mer

 

Informasjon fra Vestfold og Telemark fylkekommune sentraladministrasjon.

Vestfold og Telemark fylkeskommune vurderer situasjonen fortløpende og følger rådene til nasjonale helsemyndigherer. Nettsidene oppdateres i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som leder det nasjonalt faglige arbeidet knyttet til det pågående koronavirus-utbruddet.

Les mer: Råd og informasjon om koronaviruset