Godt nytt år til alle studenter og samarbeidspartnere!

Vi vil med dette takke alle studenter og kontakter for godt samarbeid i ett krevende år. Vi jobber kontinuerlig for å gi våre studenter og bedrifter/ virksomheter en best mulig relevant og tidsriktig utdanning. Godt nytt år!

For tiden har vi flere spennende prosjekter gående innenfor alle bransjer representert i våre utdanninger. Dette skjer best ved å samarbeide med dere som som vet hvor skoen trykker og skal ansette våre studenter og dra nytte av deres kompetanse. Dette håper vi ytterligere forbedrer innholdet i utdanningene våre. Skolen er blitt tildelt offentlige midler der vi jobber mye for å holde oss oppdatert på ny digital teknologi som nå inngår i alle fagretninger.
Bransjeorganisasjoner har sammen med Kompetanse Norge finansiert flere gode tidsriktige gratis delutdanninger som er blitt veldig godt mottatt. Disse delutdanningene er emner fra våre godkjente studier og gir studiepoeng. Se i menyen på hjemmesiden under Bransjeprogrammer.

Covid19- situasjonen har gitt oss mange utfordringer. Dere som er studenter har vært nødt til å utvikle sin kompetanse via nettet. Vi ser at dere heldigvis holder ut studiene i denne utfordrende tiden, og det er vi veldig takknemlige for.
Vi håper at situasjonen etter hvert normaliseres slik ar vi kan møte hverandre mer enn i dag. Lærere savner den gode dialogen som skjer i klasserommet og som fortatt er mer utfordrende på nettbaserte løsninger. Husk bare at det er mulig å ringe skolen og slå av en uformell prat om du føler behov for det.

Fagskoleutdanninger er høyere yrkesfaglige utdanninger med studiepoeng som bygger på fagbrev og/ eller relevant yrkespraksis. Vi tilbyr gode relevante utdanninger innenfor helse, teknologi, bygg og elektro. Les mer om dette på våre hjemmesider

 

Godt nytt år til deg og din familie fra oss som er ansatt ved Fagskolen Vestfold og Telemark!