Fagskolen Vestfold og Telemark - Avdelingsleder elektro

Vi søker etter en innovativ og nytenkende avdelingsleder på elektroavdelingen vår. Den representerer kanskje det største elektromiljøet i fagskolesektoren i landet, med et bredt spekter av undervisningstilbud. Mer enn halvparten av våre studenter er tilknyttet et elektrorelatert studium. Vår nye avdelingsleder vil være sentral når det gjelder utvikling av kvalitet og innhold i eksisterende utdanningstilbud, og ikke minst utvikling av nye tilbud i nært samarbeid med aktørene i arbeidslivet lokalt, regionalt og nasjonalt. Avdelingsleder har budsjettansvar for avdelingen, og personalansvar for ca. 20 faglærere. Avdelingen har ca. 500 studenter, fordelt på ca. 20 klasser og utdanningstilbud. Utdanningstilbudene er knyttet til studiested Porsgrunn og studiested Horten.

Vi søker:

Avdelingsleder elektro

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: 100%
Søknadsfrist: 15. januar 2021

Kvalifikasjoner

Vi vektlegger:

  • Tverrfaglig praktisk erfaringsbakgrunn, gjerne i lederstillinger, innen de aktuelle  fagområdene
  • Formell utdanning på høgskolenivå innen relevante fagområder, hvor bredde og tverrfaglighet er viktigere enn dybde, gitt at øvrige forutsetninger er til stede
  • Omfattende bransjenettverk
  • Praktisk pedagogisk utdanning og  undervisningserfaring, gjerne fra høyere utdanning, er en fordel.
  • Gode digitale ferdigheter
  • Personlige egenskaper som samarbeids- og kommunikasjonsevne vil vektlegges. Det samme gjelder evne til å nå mål gjennom, og sammen med, medarbeidere.

Generelt:

Vi søker deg som er faglig sterk og nysgjerrig, som kommuniserer tydelig, direkte og lyttende på en måte som skaper tillit og innbyr til samhandling – og bidrar med energi og godt humør. Er du utadvendt og liker å omgås mennesker, og trives i et uformelt og «folkelig» arbeids- og læringsmiljø, så vil du trives hos oss.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Les mer og søk her