Fagskolen har besluttet å opprettholde digital undervisning

Informasjon om undervisning:
Fagskolen har besluttet å opprettholde digital undervisning i Horten og Porsgrunn t.o.m. 14.mars.
Ny vurdering med påfølgende informasjon blir gjort innen 3.mars.

Pressemelding | Dato: 18.01.2021

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Se pressemelding fra regjeringen

Generell informasjon om koronapandemien

Med vennlig hilsen

Jens Chr. Thysted

Rektor