Fagskolen gjennomfører digital undervisning uten fysisk frammøte på studiestedene ut uke 7

Det er besluttet at fagskolen fortsetter med digital undervisning for dagtidklasser ut uke 7 grunnet korona-situasjonen. Studenter skal ikke møte på studiestedene.
Første mulige undervisning med fysisk tilstedeværelse vil da være 1. mars siden det er vinterferie i uke 8.

Pressemelding | Dato: 18.01.2021

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Se pressemelding fra regjeringen

 

Med vennlig hilsen

Jens Chr. Thysted

Rektor