Fagdag automasjon og feltbusser. Ny dato kommer

Fagskolen arrangerer fagdag i Automatisering i Porsgrunn. ( Ny dato kommer, utsettes grunnet Korona- situasjonen) Arrangementet foregår i auditoriet, Bygg N, på USN som legger rett ved siden av Deltabygget. I forbindelse med fagdagen vil det også være utstillinger fra teknologi -leverandører presenterer sine produkter og løsninger.
fagdag

Faget automatisering er høyteknologi i praksis og et fagområde i sterk vekst. Faget krever innsikt i mange fagområder innenfor helhetlig forståelse og tilnærming til faget. Prosesser i industrien, automasjon i bygninger og kjøretøy er selvsagte i en slik utvikling, men også mange andre fagområder kommer til å bli berørt. Automasjonssystemer blir mer og mer aktuelt i moderne industri, og behovet for fagpersoner er økende. Automasjon har til felles at man anvender digitale løsninger innenfor datakommunikasjon, sensorteknologi og AI- kunstig intelligens- sammenkoblet med kablede eller trådløse datastrømmer med mye informasjon.

Velkommen til en fagdag som fremmer norske automatiseringsmiljøer innen alle fagområder og utdanninger.

På agendaen står foredrag som gjenspeiler dagens arkitekturer og løsninger

OPC UA ( unified architecture ) Som er en toneangivende standard innen norsk og internasjonal industri. OPC UA er plattform uavhengig, og har sikkerhet integrert i teknologien.

Skybaserte løsninger som skaper nye muligheter for å ivareta data, for analyse og tiltak. GK Inneklima AS vil presentere deres GK Cloud basert på HTML5 plattform. 

BACnet/IP som er en defacto standard innen Bygningsautomatisering, som beskrives ofte av rådgivende ingeniører i offentlige byggentrepriser. Frank Schubert fra Beckhoff Auotomation Gmbh og BACnet Europe har så langt presentert BACnet 3 ganger i form av 2 dagers seminarer for utførende aktører, rådgivende ingeniører og leverandører i Norge. 17. april deltar han via nett, og presenterer siste utvikling av standarden

Alle innleggene vil også ha fokus på SD anlegg, industrielle nettverk samt feltbussarkitekturer. Det vil også være innlegg der referanseanlegg blir presentert, samt fra Rådgivende ingeniør og NFEA. 

 

 

Agenda Automatiseringsdagen 2020 Fagskolen Telemark: 

 

09.00 – 09.15             Velkommen Innledning Program for dagen. Fagskolen Telemark

09.15 – 09.45             Åpningsinnlegg. Herøya Industripark

09.45 – 10.15             OPC UA. Kjetil Draugedalen Beckhoff Automation AS

10.15 – 10.30             Kaffepause. Mingling, utstilling

10.30 – 11.15             GK innlegg. bygningautomatisering Utvikling. GK Cloud

11.15 – 11.45             NKOM Autorisasjon Stein Klevan

 

11.45 – 12.30             Lunsj

12.30 – 14.00             BACnet / IP Frank Schubert via nett, BACnet Europe

14.00 – 14.15             Åpen diskusjon

14.15 – 14.45             Innlegg fra rådgiverbransjen

14.45 – 15.15             Leverandørinnlegg (Systemintegrator) Referansebygg

15.15                          Diskusjon/ Avslutning