Energitekniker

Fagskolen i Vestfold har fått godkjent et nettstudie for energimontører - Energitekniker
Energitekniker

Målgruppen for studiet er energimontører i hele Norge. Bransjen har behov for energimontører med faglig fordypning og spesialisering som ligger helt i front av den faglige utviklingen. Etter fullført energitekniker kvalifiserer studentene til stilling som overmontør. Studiet er lagt opp slik at du som student kan bo hvor som helst og gjennomføre studiet. Utdanningen er et deltidsstudie på 30 studiepoeng fordelt på ett år. Det er derfor egnet for deg som ikke kan være heltidsstudent eller kan møte fysisk på en skole. Forelesningene foregår på nettet i videokonferanse på ettermiddagen og tidlig kveld mellom kl. 17 og kl. 19. Det er en studieform som egner seg når du er i jobb. Studiet består av nettsamlinger i videokonferanser på Adobe Connect og en læringsplattform med oppgaver, blogg, mm. på www.noricus.no (http://www.noricus.no). Nettstudiet er designet slik at studentene får tett kontakt med både lærere og medstudenter. Undervisningen blir tilpasset den enkelte studentens og
bransjens ønsker og behov. Studentene blir tett fulgt opp, slik at læringsutbyttet til hver enkelt student blir optimalt. Les mer om studiet ...

Kontaktpersoner for studiet er:
Jan Erik Lie, Tlf. 33079131 / 915 54 103 og epost janli@vfk.no
 

(Oppstart av studiet forventes høsten 2019, red.anm.)