Ekom/ ENA kurs, bransjeprogrammet for elektrobransjen

Med finansiering fra bransjeprogrammet for elektrifisering, har vi gleden av å tilby denne utdanningen fra Fagskolen Vestfold og Telemark. Finansiering fra bransjeprogrammet gjør at det ikke er deltakeravgift. Det kreves elektrorelatert fagskole eller tilsvarende for å kunne søke NKOM godkjenning. Kurset går på torsdager i tidsrommet 13 00- 16 00.
nelfo

Kalender

 

EKOM 6, bransjeprogrammet

Eksamens- samling er på nett.

Samling 1

Torsdag

13.01.22

13 00-14 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas. Login

14 00- 16 00 Forelesning Ekom

Samling 2 

Torsdag

20.01

1300- 1600

Samling 3 

Torsdag

27.01

1300- 1600

Samling 4 

Torsdag

03.02

1300- 1600

Samling 5 

Torsdag

10.02

1300- 1600

Samling 6 

Torsdag

17.02

1300- 1600

Samling 7 

Torsdag

24.02

1300- 1600

Samling 8 

Torsdag

03.03

1300- 1600

Samling 9 

Torsdag

10.03

1300- 1600

Heldags Samling nett

Onsdag

16.03

1000- 1600

Samling

Torsdag

17.03

09 00- 1600

Hjemme-eksamen

Fredag

18.03

09 00- 14 00 (15 00)

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset

- Alarmsystemer og sikkerhet

- PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

- Data kommunikasjon og datasikkerhet

 

Se kravene fra:

NELFO

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Les mer på NKOM om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata.no, Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

 

Fra NOKUT- godkjent studieplan Bygningsautomatisering
Emne 9: Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM) med faglig ledelse

 

Emne 9

Tema

Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse.


(Omfang 15 s)

Faglig ledelse (integrert)

Normer og forskrifter

Oppbygging og anvendelse av utstyr.

Elsikkerhet/EMC

Infrastruktur

Kundenett

HMS

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppbygging og virkemåte for analoge og digitale elektroniske kommunikasjonsnett (ekom) på ulike plattformer
 • har kunnskap om transmisjonslinjer, infrastruktur og teknologi som gjelder ekom-nett
 • har kunnskap om relevante HMS- og EMC-krav og el-sikkerhet
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til ekomloven, forskrifter om elektroniske kommunikasjonsnett, standarder og normer og vet hvilke reguleringer som gjelder
 • kan vurdere alle aspekter ved installasjon og innmåling i forhold til gjeldende normer og krav for sikkerhet og kvalitet
 • har bransjekunnskap og kjenner til ekom fagområde
 • kan oppdatere sin kunnskap og kjenner til den teknologiske utviklingen innen ekom
 • kjenner til ekoms utvikling og plass i samfunnet i dag
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen ekom

 

Ferdigheter

Studenten

 •  kan gjøre rede for sine valg av komponenter og utstyr ut i fra datablader og teknisk dokumentasjon og ta hensyn til støypåvirkning og EMC
 • kan gjøre rede for valg av programvare og verktøy for beregning, planlegging, kvalitetskontroll og dokumentasjon av ekom-nett
 • kan gjøre rede for bruk av test- og måleinstrumenter og kan vurdere resultatet av målinger, tester og analyser 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere elektroniske kommunikasjonssystemer og tolke resultater og justere under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom-nett alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk
 • kan utføre arbeidet etter kundens spesifikasjoner, leverandørers og spesialisters behov og krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen ekom og på tvers av fag, samt eksterne målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og drøfting av løsninger
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen ekom og delta i diskusjoner om utvikling av nye løsninger, effektivt vedlikehold og god praksis
 • kan bidra til å utvikle en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme

Studieplan Bygningsautomatisering med Ekom 15 studiepoeng

 

Tilleggsemner som inngår for ulike yrkesgrupper:

Ut fra deltakernes behov, blir det utvidet undervisning innen:

Alarmbransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Power over Ethernet

PC/Databransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

 

Pål Kyrkjebø

Avdelingsleder kurs- og etterutdanning

tlf: 46 63 01 93

e-post: paal.kyrkjebo@vtfk.no