Ekom/ ENA kurs for bransjeprogrammet for elektrobransjen

Med finansiering fra bransjeprogrammet for elektrifisering, har vi gleden av å tilby denne utdanningen fra Fagskolen Vestfold og Telemark. Finansiering fra bransjeprogrammet gjør at det ikke er deltakeravgift. Det kreves elektrorelater fagskole eller tilsvarende for å kunne søke NKOM godkjenning
nelfo

Kalender

EKOM / ENA bransjeprogrammet Nelfo Kurs 1 (Vår)

Eksamens- samling er på nett.

Samling 1

Torsdag

11.06

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Torsdag

18.06

1700 – 2000

Samling 3 

Torsdag

20.08

1700 – 2000

Samling 4 

Torsdag

27.08

1700 – 2000

Samling 5 

Torsdag

03.09

1700 – 2000

Samling 6 

Torsdag

10.09

1700 – 2000

Samling 7 

Torsdag

17.09

1700 – 2000

Samling 8 

Torsdag

24.09

1700 – 2000

Samling 9 

Torsdag

01.10

1700 – 2000

Samling 10

Torsdag

15.10

1700 – 2000

Heldags Samling nett

Onsdag

2110

10 00- 16 00

Samling

Torsdag

22.10

09 00- 1600

Hjemme-eksamen

Fredag

23.10

09 00- 14 00 (15 00)

 

EKOM / ENA bransjeprogrammet Nelfo Kurs 2 (Høst)

Eksamens- samling er på nett.

Samling 1

Torsdag

22.10

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Torsdag

29.10

1700 – 2000

Samling 3 

Torsdag

05.11

1700 – 2000

Samling 4 

Torsdag

12.11

1700 – 2000

Samling 5 

Torsdag

19.11

1700 – 2000

Samling 6 

Torsdag

26.11

1700 – 2000

Samling 7 

Torsdag

03.12

1700 – 2000

Samling 8 

Torsdag

07.01

1700 – 2000

Samling 9 

Torsdag

14.01

1700 – 2000

Samling 10

Torsdag

21.01

1700 – 2000

Heldags Samling nett

Onsdag

27.01

10 00- 16 00

Samling

Torsdag

28.01

09 00- 1600

Hjemme-eksamen

Fredag

29.01

09 00- 14 00 (15 00)

Kurset er nå utvidet med faginnhold som er tilpasset

- Alarmsystemer og sikkerhet

- PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk

 

Se kravene fra:

NELFO

Ekomnettautorisasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM  (tidligere Post -og teletilsynet)

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ett års relevant praksis må også dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring.

Les mer på NKOM om Ekom autorisasjon

Veiledning for tilbydere av telefoni, bredbånd osv.

Lovdata.no, Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

 

Læringsutbyttebeskrivelse EKOM kursmodul

15 studiepoeng

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom forskrift og Nkoms autorisasjonsforskrift.
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium. (parkabel, fiberoptisk kabel, koaksialkabel eller i fritt rom)
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Branntekniske krav
 • Relevante HMS krav
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden
 • Egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet ekom
 • Kontrakter, ansvarsrett og ulike entrepriseformer
 • Interkontroll forskriften

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for valg av teknisk løsning og materiell ut ifra teknisk dokumentasjon
 • hensyntar EMC krav
 • kan utføre arbeidet etter gitte spesifikasjoner fra kunde eller dennes representant.
 • Kan bruke programvare og verktøy for beregning. Planlegging og dokumetasjon av ekom nett
 • Kan bruke test- og måleinstrumenter for dokumentasjon ihht gjeldende krav og normer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere egne og andres installasjoner og tolke resultater og justere/utbedre.
 • Kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
 • Kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kjenner til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
 • Kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom nett alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk.
 • Kan utføre arbeidet etter spesifikasjoner og kundens behov og krav.
 • Kan bygge faglige og tverrfaglige relasjoner for fremdrift i byggeprosjekt og erfaringsutveksling
 • Kan bidra til utvikling av en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme.
 • Kan utøve faglig ledelse
 • Har god forståelse for Arbeidsmiljøloven, Elsikkerhet, Interkontroll og HMS

 

Tilleggsemner som inngår for ulike yrkesgrupper:

Ut fra deltakernes behov, blir det utvidet undervisning innen:

Alarmbransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Power over Ethernet

PC/Databransjen

 • generell kommunikasjonsforståelse og elsikkerhet
 • bygningsteknisk infrastruktur og bruk
 • kommersielle ekom nett og deres anvendelse
 • implementering av ulike alarmanlegg på ekom infrastruktur
 • generelt om «Internet og things»  IoT
 • Utvidet antenneteknikk
 • Protokoller, konfigurering og oppsett av kommunikasjonsutstyr

 

Hans Ole Dyrseth

Leder Prosjekt og marked

Fagskolen administrasjon

Næring, innovasjon og kompetanse

Telefon: 35564442 Mobil: 99622451

E- post: hans.ole.dyrseth@vtfk.no