Det er bevilget nye midler til fagskoleplasser fra høsten

Vestfold og Telemark får midler til å opprette 139 nye fagskoleplasser til høsten. Fagskoleplassene blir fordelt på fagområdene helse/oppvekst/sosial (39 plasser), service (20 plasser) og økonomi og administrasjon (80 plasser).
oj

Informasjon om tekniske utdanninger finner du her

 

Generelt

Det er fortsatt noen ledige plasser på de fleste av våre studier. Du som søker må gå inn på Samordna Opptak og se på ledige studieplasser. Det vil bli kjørt suppleringsopptak utover sommeren og frem til 1. september dersom det oppstår nye ledige studieplasser ved frafall fra andre søkere. Hvert studie som til enhver tid har ledige studieplasser er å finne på Samordna Opptak.

Du må selv følge med på Ledige Studieplasser på Samordna Opptak. Du bør følge med ved å søke på LS hver uke.

På enkelte studier er det venteliste. Er du en av dem som står på venteliste kan dette endre seg i løpet av sommeren. Du vil da kunne få tilbud om studieplass dersom det blir ledige plasser. Dette avhenger av hvor mange som står på venteliste

Samordna opptak oppdaterer sin informasjon jevnlig, les mer her

Når du søker kan du logge deg inn med MinID. Alle søknader saksbehandles fortløpende.

Husk å laste opp relevant kompetanse som f.eks fagbrev, arbeidserfaring eller annen relevant utdanning

 

Helse- og oppvekstutdanninger

er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. Du kan søke fagskoleutdanning med fagbrev innen helsefag eller minimum fem års relevant praksis. Autorisasjon krever at du har fagbrev i bunnen. Det er en dag undervisning og en dag veiledning pr uke i begge steder. 

Studiet Helse, aldring og aktiv omsorg starter ikke opp høsten 2020 men kommer igjen høsten 2021.

Studiet Velferdsteknologi er basert på nivå 5.1 og uten samlinger. Alt kan gjøres fra der du bor.

Du kan også sende en epost direkte til avdelingsleder Helsefag

 

Her kan se vår nye interaktive informasjonsbrosjyre.

 

Helseutdanninger

   

Helse, aldring og aktiv omsorg

Starter ikke opp h.20

Deltid 2 år

60

Palliativ omsorg

Deltid 2 år

60

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Deltid 2 år

60

Somatisk vurderingskompetanse

Deltid 2 år

60

Velferdsteknologi

Nettbasert 1 år

30

 

Informasjon om overnattingsmuligheter i Porsgrunn og Horten finner du her.

 

 

Kostnader i forbindelse med utdanningen

Når du søker studieplass ved Fagskolen Vestfold og Telemark betaler du ikke noe for selve studiet da det er offentlig finansiert. Du må påregne kostnader på totalt 25.000,- for et studieløp tilsvarende 120 studiepoeng. Kostnadene inkluderer litteratur for et studieløp på 120 studiepoeng, pc med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere ulike programmer som benyttes i undervisning, kalkulator og semesteravgift (inkl. medlemskap i Studentsamskipnaden). utgifter til reise/ overnatting kommer i tillegg. Du bør også finne ut om din arbeidsgiver eller fagforening kan dekke noen av dine utgifter. I tillegg må du sjekke Lånekassen, link til høyre, og muligheter for stipend og/ eller lån.

 

Forklaring til forkortelser

En heltidsutdanning har en arbeidsmengde på 30 studiepoeng pr. semester (halvår)
H- Heltid, det vil si at en full fagskoleutdanning går over 2 år, med 60 studiepoeng pr. år, til sammen 120 studiepoeng.
N- Nettundervisning med eller uten samlinger. Beregnet for deg som er i jobb.En full fagskoleutdanning på nett vil hos oss strekke seg over 3 år.
D- Deltidsutdanning. Beregnet for deg som er i jobb. Varighet og studiepoeng, se tabell. Krav til frammøte, se forklaring over.