Dekksoffiser

Fagskolen i Vestfold har fått godkjent en toårig maritim fagskoleutdanning for dekksoffiser på ledelsesnivå.
Dekksoffiser

Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsningsområder i fremtiden. Det vil være behov for seilende personell, men landbasert virksomhet vil også ha et stort behov for maritim kompetanse. Derfor vil behovet for fagfolk med erfaring fra sjøen være økende. Den maritime fagskoleutdanningen ved Fagskolen i Vestfold er samlokalisert med den maritime utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), studentene er medlemmer i Studentsamskipnaden. Fagskolen i Vestfold har et tett samarbeid med USN og benytter seg av deres simulatorer, bibliotek og fagkompetanse. Skolen har også et tett samarbeid med øvrige maritime fagskoler i Norge. Studiet gir en fordypning i navigasjon, lastelære, stabilitet, samt en innføring i ledelses- og administrative fag. Les mer om studiet …

(Oppstart av studiet høsten 2019, red.anm.) 

Kontaktperson for studiet er:
Morten Wæhle. E-post: mortenw@vfk.no