Bransjeprogram - Generell informasjon

Fagskolen Vestfold og Telemark og samarbeidspartnerne Industrial Green Tech og TS Academy samarbeider om bransjeprogrammer som er offentlig finansiert. Dette gjelder både videreutdanninger og kurs.

Satsingen gjelder utvikling av et utdanningstilbud innenfor bærekraftig prosessteknikk og fleksible etterutdanningstilbud i industriell digitalisering og grønn teknologi.

– Fagskolen med samarbeidspartnerne har fått tildelt offentlige midler fra Kompetanse Norge og Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Tildelingene er resultatet av et godt samarbeid med industrinettverkene i Telemark og Vestfold, som har resultert i godt underbygde søknader. Dette vil gi skolen mulighet til å utvikle seg videre som kompetanseaktør i regionen, i tett samarbeid med industrielle partnere, sier rektor Jens Christian Thysted ved Fagskolen  Vestfold og Telemark.

Studietilbud i bærekraftig prosessteknikk

Målet er å utvikle et nytt utdanningstilbud i bærekraftig prosessteknikk for prosessfagarbeidere med fokus på industriell digitalisering og grønn teknologi. 

Omfanget på studietilbudet er planlagt å være 30 studiepoeng. Målet er å gi studentene et grunnlag for helhetlig tenkning om produksjonsprosesser og bærekraft i egen bedrift. Vi håper å starte opp en pilot høsten 2020.

 

Etterutdanning i industriell digitalisering

I tillegg jobber vi med å utvikle fleksible etterutdanningstilbud i Industriell digitalisering innenfor alle industrifag. 

Fagskolen Vestfold og Telemark har erfaring med å benytte ulike læringsmodeller og vurderingsmetoder, og har den nødvendige kunnskap for å utarbeide en fleksibel modell basert på interaktiv e-læring. Skolen har en aktiv og nysgjerrig tilnærming til digitalisering, big data, autonomi og robotisering, og tilbyr allerede flere industrielle utdanningstilbud. På denne måten vil skolen få en enda tettere relasjon til industrien i regionen. Etterutdanningstilbudet skal utvikles slik at det kan kobles sammen med fagskolens øvrige studietilbud til en studiepoenggivenede utdanning.

 

Vil bli ledende

– TS Academy, tidligere Herøya Kompetansesenter er en del av TS Group AS. Konsernet sysselsetter i dag over 300 personer, derav flertallet av disse jobber mot ulike typer prosessindustri, sier Svein Erik Mittet, leder for Herøya kompetansesenter.

Mittet forteller at de er glade for å se at samarbeidsprosjektet gir resultater som igjen vil resultere i forbedret bærekraft, økt kompetanse og konkurransekraft for våre kunder. 

– Samtidig er dette er utdanning som kan være svært relevant for flere av våre ansatte. Videreutdanningen underbygger HKS sin visjon om å bli det ledende kompetansesenteret i Norge.

Daglig leder for teknologinettverkene i Telemark og miljøteknologiklyngen Green Industry Cluster (GIC), Irene Siljan Vestby, mener at disse kompetansehevingstiltakene er svært viktige for å nå mål om utslippsreduksjon fra industrien gjennom tilrettelegging for digitaliserte, optimaliserte prosesser. 

– Endringene i industrien trenger å skje i et raskt tempo fremover, mye av teknologien er tilgjengelig på dette området, det handler om å få den rette kompetansen til å identifisere og utnytte mulighetene.Samarbeid mellom fagskolen og lokal industri gir mulighet for kompetanseutvikling.