5 ledige lærerstillinger

Fagskolen Vestfold og Telemark har vokst betydelig i antall studenter de siste årene.
Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon med faglærere innen flere fagfelt.
Søknadsfrist på alle stillingene er 1. august 2021

Vi søker etter:

 

Faglærer Bygg, 100% fast stilling

Har du utdanningsbakgrunn og praktisk erfaring fra bygg, anlegg eller KEM og lyst til å dele din kunnskap og erfaring med motiverte voksne studenter? Byggavdelingen tilbyr heltids- og deltids nettstøttede fagskoleutdanninger innen bygg, anlegg, og KEM. Avdelingen teller ti faglærere og ca. 200 studenter. 

Vi søker personer som har lyst til å jobbe med undervisning og fagformidling i et positivt, motiverende og utviklingsorientert fagmiljø. Vi søker spesielt deg som har kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene innenfor bygg som FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling), bygningsproduksjon, bygg og anleggsledelse, konstruksjon og/eller bedriftsøkonomi.  Les mer og søk her

 

Faglærer Elkraft, 100% fast stilling

Vi har et av landets største fagmiljøer innen elektrorelatert fagskoleutdanning. Omtrent halvparten av Fagskolens ca. 1.000 studenter tar en elektrorelatert utdanning. 

Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene innenfor elkraftutdanningen. Vi nevner eksempelvis: elproduksjon- og distribusjon, kraftelektronikk, installasjonssystemer og automatiserte anlegg, klima- og energistyring, systemintegrasjon, byggautomasjon, EKOM og/eller tegne og simuleringsverktøy/AutoCAD   

Fagpersoner med fartstid fra elektrorelatert fagfelt ønskes inn i vårt fagmiljø.  Les mer og søk her

 

Faglærer ledelse, økonomi og markedsledelse

100% fast stilling

Stillingen innebærer undervisning og veiledning innen ulike emner i tekniske fagskoleutdanninger innen ledelse, bedriftsøkonomi, prosjektadministrasjon og/eller prosjektledelse. Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor fagområdene ledelse, økonomi, markedsføring, prosjektadministrasjon og/eller prosjektledelse innen industri eller bygg/anleggssektoren. 

Fagpersoner med fartstid fra bransjen blir prioritert.  Les mer og søk her

 

Faglærer innen automatisering/digitalisering

100% fast stilling

Stillingen innebærer undervisning og veiledning innen ulike emner i tekniske fagskoleutdanninger innen bygg automatisering og industriell automatisering. Emnene tildeles ut fra kvalifikasjoner og kompetanse. 

Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor automatisering og/eller digitalisering innen byggsektoren eller industrien. Fagpersoner med fartstid fra bransjen blir prioritert. Les mer og søk her

 

Faglærer i realfag - matematikk og fysikk

100% midlertidig stilling

Vi har ledig 100% midlertidig stilling i realfag – matematikk og fysikk for skoleåret 21 – 22. Det kan bli mulighet for fast ansettelse. Stillingen innebærer undervisning i realfaglige redskapsemner i de tekniske fagskoleutdanningene. 

Vi ser etter deg som har kompetanse innenfor matematikk, fysikk og/eller bedriftsøkonomi.  

Det er en fordel om du har erfaring fra bransje/industriarbeid eller teknisk bakgrunn og utdanning på master/bachelornivå. Du må ha pedagogisk utdanning.  Les mer og søk her