Nyhet: Energirådgiver, modulbasert nettutdanning 3x5 studiepoeng

Høyere strømpriser og uforutsigbarhet i strømmarkedet gjør at næringsliv og private trenger økt kunnskap om egen energibruk. Denne utdanningen legger opp til at deltakerne skal kunne gjøre egne energivurderinger og se på muligheter for endringer i byggenes utforming og drift. Moderne overvåking- og styringssystemer gir redusert energibruk og kostnader. I tillegg er kunnskap om hva energien brukes til og hvordan man kan redusere tap viktig innhold. Utdanningen tar for seg lover/forskrifter, energikunnskap og markedsføring/økonomi. Det er også mulig å søke om å bli godkjent energirådgiver i Enova sitt register. Vi har med oss de fremste teknologimiljøer som jobber med effektiv energibruk og økonomiske besparelser i næringsbygg og boliger. Dette for å sikre at du får fersk og oppdatert kunnskap.
Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot ansatte i installasjonsbedrifter, installatører, byggdriftere, saksbehandlere og erfarne montører med interesse for faget. Videre også rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har ønske om å bygge opp og styrke forretningsvirksomhet knyttet til markedsføring og salg av energiløsninger og -tjenester. Søkere uten formell fagskoleutdanning får vurdert sin realkompetanse, som grunnlag for inntak til studiet.

Agenda og påmelding finner du her

 

Timeplan energirådgiver 1-22

Alle dager fra kl 14 00

Energirådgiver 1-22

Agenda modul 1, Struktur og rammebetingelser

31.10

Passivhus

07.11

EKOM- elektronisk kommunikasjon med faglig ledelse del 1

14.11

EKOM – bygningsautomatisering og styresystemer

21.11

Energipolitikk og HAN grensesnittet, nettleie og utfordringer

28.11

PoE, IoT og sensorteknologi

05.12

Energikrav i tekniske forskrifter

12.12

Energiattestering av bygg, del 1

 

Med forbehold om endringer

Alle dager fra kl 14 00

Agenda modul 2, Energiforståelse og markedsøkonomi

09.01

Energiattestering og merking av bygg

16.01

Batteribanker, batteriteknologi

23.01

Samspill, ITB, HMI -grensesnittet

30.01

 Lys og varmekildedesign

06.02

 Bygningsfysikk, del 1

13.02

 Bygningsfysikk del 2

 

 

Alle dager fra kl 14 00

Agenda modul 3, Energidesign og bygningsfysikk

20.02

Energiberegninger, del 1

27.02

Energiberegninger, del 2

06.03

Energiberegninger, del 3

13.03

Enova`s rolle og ansvar

20.03

Energistyring, oppvarming og kjøling

27.03

Økonomi og marked

 

 

Timeplan energirådgiver 1-23

 

Energirådgiver 1-23

Alle dager fra kl 14 00

Modul 1, Energidesign og bygningsfysikk 

20.02

Energiberegninger, del 1

27.02

Energiberegninger, del 2

06.03

Energiberegninger, del 3

13.03

Enova`s rolle og ansvar

20.03

Energistyring, oppvarming og kjøling

27.03

Økonomi og marked

 

 

Alle dager fra kl 14 00

Modul 2, Struktur og rammebetingelser

17.04

Passiv hus

24.04

EKOM- elektronisk kommunikasjon med faglig ledelse del 1

08.05

EKOM – bygningsautomatisering og styresystemer

15.05

Energipolitikk og HAN grensesnittet, nettleie og utfordringer

22.05

PoE, IoT og sensorteknologi

05.06

Energikrav i tekniske forskrifter

 

 

Alle dager fra kl 14 00

Energiforståelse og markedsøkonomi.

14.08

Energiattestering og merking av bygg

21.08

Batteribanker, batteriteknologi

28.08

Samspill, ITB, HMI -grensesnittet

04.09

 Lys og varmekildedesign

11.09

 Bygningsfysikk, del 1

18.09

 Bygningsfysikk del 2

 

Med forbehold om endringer

 

Bakgrunn

NELFO Sørlandet har sammen med ELogIT og Fagskolen Vestfold og Telemark tatt initiativ til et prosjekt for å utvikle en ny energifaglig utdanningsmodul innen energiområdet, lagt til elektro og automasjonsfagene. Innholdet i denne delutdanningen er også tilpasset innholdet i læreplanen for elektriker i videregående skole.

Utdanningen vil følge opp arbeidet for at elektrobransjen skal sikre og øke posisjonen som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger, som er et prioritert satsningsområde i NELFO. Nye krav til energieffektivitet og innføring av energimerkeordning vil gradvis øke kundenes bevissthet om energiforbruk og energikostnader.
Studentene skal ha kunnskap om hvordan montere og konfigurere brannalarm og adgangs- og sikkerhetssystemer og vurdere ulike typer detektorer og alarmgivere og plasseringen deres. De skal få kunnskap om hvordan montere , sette i drift og konfigurere ulike brukertilpassede og energieffektive installasjoner for lys, varme og variabel last med styringsutstyr og sensorer, vurdere og iverksette tiltak mot elektromagnetisk støy og gjøre rede for bygningers energikarakter og energimerking av utstyr.

 

Hvorfor Energirådgiverutdanning

Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet, og også i økende grad i markedet. Det er en utvikling vi forventer vil fortsette og også forsterkes i årene fremover.

Bygg står for om lag 40 % av energibruken i Norge. Det er derfor ikke overraskende at bygninger er i fokus når det snakkes om energieffektivisering.

Nye bygg må bli mer energieffektive og en må ha oppmerksomhet mot energieffektiv løsninger, styring og energiforvaltning. I eksisterende yrkesbygg viser erfaringene at forbruket kan reduseres med 20-50 %, i noen tilfeller opp mot 70%.

Det kan være overraskende at ikke flere byggeiere har hentet ut energieffektiviseringspotensialet tidligere. Svært mange tiltak har tilbakebetalingstider på under 5 år. Det er med andre ord svært god økonomi i mange slike investeringer.

Det viktigste tiltak for å få opp et marked for energieffektivisering i bygningsmassen er kompetente bransjeaktører. Energirådgiverutdanningen vil kvalifisere elektrobransjen til å ta posisjon som leverandør av energieffektive og miljøriktige løsninger.

Oversikt over innhold i Energirådgiver, 3 moduler.

Hver modul har en arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng, til sammen 15 studiepoeng.

Modul 1. Struktur og rammebetingelser.
5 studiepoeng

Modul 2. Energiforståelse og markedsøkonomi.
5 studiepoeng

Modul 3 Energidesign og bygningsfysikk med faglig ledelse
5 studiepoeng

 

Modul 1. Struktur og rammebetingelser.
Arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng

 

 • Energipolitiske rammebetingelser
 • Energipolitikk
 • EKOM- elektronisk kommunikasjon med faglig ledelse
 • Det grønne skiftet
 • Grønne energikilder
 • Energikrav i teknisk forskrift til plan og bygningsloven
 • Energiattestering av bygg
 • Bygningsautomatisering,
 • Nettleie, utnyttelse og utfordringer
 • AMS- og HAN- grensesnittet

.

Modul 2. Energiforståelse og markedsøkonomi.
Arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng

 

 • Nye energisystemer, biogass, sol, vind og grønt og blått hydrogen
 • Batteriteknologi, batteribanker
 • Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 • HMI grensesnittet
 • Søknader og dokumentasjon 
 • Lys og varmekilde --design
 • Økonomiforståelse
 • Marked og kunder

 

Modul 3 Energidesign og bygningsfysikk med faglig ledelse
Emnekode: 35TE50N
Arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng

 

 • Energimerking
 • Enova`s rolle og ansvar
 • Energivurdering av bygg
 • Energiberegninger
 • Programvare for energiberegninger
 • Energistyring, oppvarming og kjøling
 • Framtidens energikilder/ løsninger.
 • Drift og vedlikehold

 

Faginnholdet i studiet er hentet fra studieplanen Bygningsautomatisering 120 studiepoeng og Digitalisering og prosessteknikk, 30 studiepoeng.