Logistikk og transport

Denne utdanningen gir spesialkompetanse for alle ledd som er involvert i forberedelse til og gjennomføring av transport og logistikkoperasjoner knyttet til farlig avfall. Kompetansen som deltakerne får, vil bidra til bedre samhandling mellom de som er involvert i transport samt økt forståelse for de roller og det ansvar den enkelte involverte har både på person- og virksomhetsnivå. Undervisningen er tilpasset de rollene som fremgår av lovverket, nemlig avsender, transportør, mottaker, laster, pakker, losser, fyller og tankcontaineroperatør.
Bilde av Quintin Gellar - Pexels

Fullført utdanningsløp innen Logistikk og transport vil gi 5 studiepoeng. Disse poengene kan du bruke til å bygge videre på Fagskolen i Vestfold og Telemark sin utdanning innen «Håndtering av farlig avfall og miljøgifter».

Undervisningen vil skape forståelse for grunnleggende regelverk innen området. Her vil også praktiske forhold knyttet til transport av farlig avfall og farlig gods vektlegges. Dette innebærer også optimalisering av ruteplanlegging, emballeringsproblematikk, tilgjengelige teknologiske verktøy med mer. 

Med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som har tildelt Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT) i samarbeid med NFFA midler til utvikling av fire videreutdanningstilbud. Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen ble lansert av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i fjor. Det er første gang ansatte i vår bransje får anledning til å gjennomføre offentlig finansiert videreutdanning innenfor rammen av et bransjeprogram.

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien med bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innenfor følgende fagretninger:

  • Gjenvinningsfaget
  • Gjenvinningsoperatør
  • Produksjonsteknikk
  • Kjemiske prosessfag
  • Kjøretøy
  • Transport og logistikk.

Andre fagbrev eller erfaringer kan kvalifisere etter realkompetansevurdering.