Logistikk og transport

Denne utdanningen gir spesialkompetanse for alle ledd som er involvert i forberedelse til og gjennomføring av transport og logistikkoperasjoner knyttet til farlig avfall. Kompetansen som deltakerne får, vil bidra til bedre samhandling mellom de som er involvert i transport samt økt forståelse for de roller og det ansvar den enkelte involverte har både på person- og virksomhetsnivå. Undervisningen er tilpasset de rollene som fremgår av lovverket, nemlig avsender, transportør, mottaker, laster, pakker, losser, fyller og tankcontaineroperatør.
Bilde av Quintin Gellar - Pexels

Om bransjeprogrammet

Fullført utdanningsløp innen Logistikk og transport vil gi 5 studiepoeng. Disse poengene kan også brukes til å bygge videre på Fagskolen i Vestfold og Telemark sin utdanning innen «Håndtering av farlig avfall og miljøgifter».

Undervisningen vil skape forståelse for grunnleggende regelverk innen området. Her vil også praktiske forhold knyttet til transport av farlig avfall og farlig gods vektlegges. Dette innebærer også optimalisering av ruteplanlegging, emballeringsproblematikk, tilgjengelige teknologiske verktøy med mer. 

Har du spørsmål om påmelding?

Ta kontakt med vår markedskoordinator:

Henrik Eidi - henrik.eidi@vtfk.no - 48 400 516

Undervisningsplan

Dato:

Hva:

Tirsdag. 02. april

Undervisning på Zoom

Tirsdag. 09. april

Undervisning på Zoom

Mandag. 15. april

Undervisning på Zoom

Tirsdag. 23.april

Undervisning på Zoom

Tirsdag 30. april

Undervisning på Zoom

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien med bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innenfor følgende fagretninger:

  • Gjenvinningsfaget
  • Gjenvinningsoperatør
  • Produksjonsteknikk
  • Kjemiske prosessfag
  • Kjøretøy
  • Transport og logistikk.

Andre fagbrev eller erfaringer kan kvalifisere etter realkompetansevurdering.