Tverrfaglig prosjektforståelse for elektrobransjen

25.03.20 Grunnet Korona- situasjonen er oppstarten av kurset utsatt.
Moderne byggeprosjekt krever innsikt og forståelse i de utfordringer og roller de involverte aktørene tildeles. Samarbeid og helhetstenkning med involvering av partene i byggeprosjektet vil redusere byggefeil og lav produktivitet. Krav til samhandling/samspill blir derfor stadig viktigere, noe som krever tidlig involvering av partene, gjensidig tillit og åpenhet både innenfor de tekniske løsningene og økonomi.
Missing medieelement.

Dette kurset skal gi deltakerne forståelse for de prosesser som er tilstede i et byggeprosjekt og hvordan disse bør håndteres. - Både innenfor leveranser og tekniske spesifikasjoner, og de kontraktsmessige - og juridiske aspektene.

Kurset bygges opp rundt et aktuelt og relevant case som følges fra planleggingsfasen til ferdigstillelse og overlevering

 

Tverrfaglig prosjektforståelse for elektrobransjen.

Forkunnskaper: Fagbrev, elektrorelatert. Teknisk fagskole, Ingeniør.
Kurset har en arbeidsmengde tilsvarende 15 studiepoeng.
Gjennomføring: En felles oppmøtesamling, 12 kvelder med forelesninger på nett og en avsluttende samling på tre dager med eksamen.

 

 

 

 

 04.06.20

Nelfo Sandnes

Ansvar, myndighet og oppgaver
Verdikjeden på en byggeplass
Aktivitetene på en byggeplass
Tverrfaglige planleggingsrutiner
Hva betyr tverrfaglighet for gode systemløsninger.
Oppgaver og problemstillinger knyttet til dette tema

Forelesning gjesteforeleser: Hvordan opplever en profesjonell utbygger samarbeidet med elektrobransjen?

 

1

11.06.20

e- læring

Prosjektplanlegging
Innsatsfaktor, Framdriftsplaner
Kommunikasjonsverktøy
Vurdering av avvik

 

2

18.06.20

e- læring

Prosjektforståelse i bransjen, bransjekulturer
Roller, avdelingsledere, prosjektleder, bas, montør
Ansvar og myndighet. Kommunikasjon og dokumentasjon
Oppgaver og problemstillinger knyttet til dette tema

 

3

Datoer for høsten kommer

e- læring

Anbud og anbudsforståelse
Kriterier for valg av anbud. Kostnadsberegninger/ estimater, hva inngår i dette. Forhandlinger
Oppgaver og problemstillinger knyttet til dette tema

 

4

e- læring

Jus i prosjekter, del 1
Kontraktstyper, innhold, forpliktelser
Endringer, forsinkelser, tillegg og avvik, hvordan påvirkere dette prosjektet og økonomien?
Varslingsfrister, hva er det viktig å varsle om
Tilleggsarbeider, rutiner for modifikasjoner
Kostnader knyttet til endringer
Konflikter/ problemløsning
Avviksbehandling og rapportering
Oppgaver og problemstillinger knyttet til dette tema

 

5

e- læring

Økonomi og lønnsomhet
Hva påvirker lønnsomheten i prosjektet
Endringsarbeider
Oppfølgning underveis i prosjektet
Planlegging og dokumentasjon
Oppgaver og problemstillinger knyttet til dette tema

 

6

e- læring

Standarder
Delte entrepriser, Hovedentreprise, Generalentreprise
Totalentreprise, Samspillentreprise.
Hva sier lovverket?
Forskjellige entrepriseformer i forhold til NS
Oppgaver og problemstillinger knyttet til dette tema

 

7

e- læring

Prosjektusikkerhet
Har vi kontroll på prosjektet med hensyn til bemanning. samarbeidspartnere, tidsfrister, innkjøp.
Risikovurdering og sårbarhetsanalyse
Oppgaver og problemstillinger knyttet til dette tema

 

8

e- læring

Aktuelle tekniske standarder
Myndiighetskrav
DSB, NKOM

 

9

e- læring

Overlevering, del 1
Testing og rapportering
Dokumentasjon
Oppgaver og problemstillinger knyttet til dette tema

 

10

 e- læring

Overlevering, del 2
Den kritiske avslutningsfasen
Oppgaver og problemstillinger knyttet til dette tema

 

 

Nelfo Sandnes

Oppsummering av alle tema, forberedelse til eksamen

 

 

Eksamen

Skriftlig eksamen hos Nelfo Sør- Rogaland

 

 

 

 

 

 

 

Læremateriell: Praktisk prosjektledelse. Rolstadsås, Olsson, Johansen og Langlo. ISBN 978-82-450-1690-1