Praktisk bruk av Excel – Dynamiske beregninger og avanserte funksjoner

Fagskolen Vestfold og Telemark har gleden av å tilby et avansert Excel-kurs for de som vil få en mer inngående kjennskap til dette fantastiske regneprogrammet. Her vil det bli mulig å utvikle sine ferdigheter og lære mer om mulighetene knyttet til blant annet dynamisk beregninger og avanserte funksjoner.

Her er lenken til den lukkede facebook- gruppen. Be om medlemskap.

Du får tilgang til klassen på facebook med lærer, Dropboks og kursmateriell/ oppgaver etter hvert som betaling er registrert. (Vi må bruke forenklet betaling på Vipps for å kunne klare å holde prisen på kurset nede, til fordel for deg)

Fremdriftsplan for kurset: 

 

Oppstart 3. september -19. Hver økt vil inneholde instruksjon og oppgaver. Det vil bli en forelesning pr. uke. Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte.

 

 

1

03.09

Kort repetisjon av «grunnprinsippene» i Excel

Sette opp arkfaner til ulik bruk: Input, data, utregning, lister, tilbudsark

Skjule/vise arkfaner

Oppsett av tabeller, matriser, dataark, lister, nedtrekkmenyer

Thomas

Web klasserom

2

10.09

Navnebehandling av celler og matriser

Bruk av ulike hvis-funksjoner til å bestemme cellenes oppførsel ved ulike input

Thomas

Web klasserom

3

17.09

Betinget formattering for å markere celler med vesentlig innhold

Datavalidering for å begrense valgmuligheter i celler

Thomas

Web klasserom

4

24.09

Bruk av finn-rad og finn-kolonne funksjonene for å hente ut tabelldata for ulike dynamiske input

Utforme dynamisk tilbudsark hvor modell, mål, pris, illustrasjon mm endrer seg med ulike input-valg og fyller seg ut av seg selv

Thomas

Web klasserom

5

08.10

Låsing av celler/ark som ikke skal være tilgjengelige for alle

Lage makroer (f.eks. for å nullstille input i et ark)

Thomas

Web klasserom

6

15.10

Andre formler: Antall-hvis, gjennomsnitt, median, størst, minst, avrunding, tilfeldig tall, dato mm.

Repetisjon, oppsummering

Thomas

Web klasserom

 

Etter kurset vil du få et kursbevis som beskriver innholdet.