Praktisk bruk av Excel – Dynamiske beregninger og avanserte funksjoner

Fagskolen Vestfold og Telemark har gleden av å tilby et avansert Excel-kurs for de som vil få en mer inngående kjennskap til dette fantastiske regneprogrammet. Her vil det bli mulig å utvikle sine ferdigheter og lære mer om mulighetene knyttet til blant annet dynamisk beregninger og avanserte funksjoner.

Her er lenken til den lukkede facebook- gruppen. Be om medlemskap.

Du får tilgang til klassen på facebook med lærer, Dropboks og kursmateriell/ oppgaver etter hvert som betaling er registrert.

(Vi må bruke forenklet betaling på Vipps for å kunne klare å holde prisen på kurset nede, til fordel for deg)

Her finner du en videosnutt som viser litt tematikk og faglig nivå i kurset

Innhold i kurset:

 • Repetisjon av grunnprinsipper   
 • Verktøy for å finne median, gjennomsnitt, størst, minst, dato mm
 • Avrundingsmetoder og formatering av tall
 • Navnebehandling av celler og områder 
 • Lister, matriser og tabeller
 • Datavalidering for å begrense valgmuligheter
 • Nedtrekksmenyer
 • Verktøy for å hente ut dynamisk info fra lister og matriser
 • Verktøy for å koble dynamiske valg til annen data
  • Postnummer – sted
  • Navn – telefonnummer
  • Garasjemodell – lengder, arealer, takvinkel, materialer, pris
 • Verktøy for dynamiske illustrasjoner som tilpasser seg dine input 
 • Fremgangsmåter for pris- og mengdeberegning
 • Betinget formatering for å markere celler med vesentlig innhold
 • Låsing av celler og arkfaner 
 • Geometri og trigonometri (SIN, COS og TAN)
 • Dynamiske tekststrenger
 • Dynamisk tilbudsark som automatisk regner ut tilbud basert på valgt modell og tillegg/endringer
 • Sortering og rangering av data
 • Bruk av Excel til:
  • U-verdi utregning
  • Avfallsregnskap
  • Årskostnader, nåverdi og diskontering
 • Veiledning og hjelp underveis!

Kontakt

Fagansvarlig for kurset:

Thomas Fuglesen

Telefon 46 68 26 38

thomas.fuglesen@vtfk.no