Korte delutdanninger, bransjeprogrammet for elektro

Oppdatert 30.07.20. Det vil i begynnelsen av august bli sendt ut e-post til dere som begynner på del- utdanningene med oppstart etter ferien. De som allerede er i gang, har fått oppdatert informasjon. Vi har også fått midler til en ekstra omgang med de samme del- utdanningene. Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr deg noen korte delutdanninger i samarbeid med Nelfo, EL og IT og Energi Norge. Programmene finansieres av Kompetanse Norge. Det påløper ingen kostnader for kursdeltagerne. Disse kursene som er en del av en akkreditert utdanning har kommet i regi av ekstraordinære midler fra regjeringen via Kompetanse Norge.