Kompetanseprogram for helsefagarbeidere - Covid-19

Utbruddet av Covid-19-epidemien har gitt og vil fortsette å gi utfordringer for helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Utfordringene handler om både å ha nok personell i tjenesten og et økt behov for kompetanse til å ivareta behovene til pasienter med Covid-19 og deres pårørende. Helsefagarbeidere utgjør en stor yrkesgruppe som arbeider tett på pasientene i helse- og omsorgstjenesten. Kompetanseheving hos denne yrkesgruppen vil kunne gi umiddelbar effekt på kvalitet i pleie, omsorg og behandling de gir til pasienter med Covid-19.
Kompetanseprogram for helsefagarbeidere – Covid19

Informasjon om kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet vil være nettbasert med nettsamlinger i sanntid og gi 5 studiepoeng. Det forventes egeninnsats fra deltakerne mellom samlingene, som forberedelse og arbeid med ett arbeidskrav. Det vil gis veiledning på arbeidskravet. Deltakerne vil få et kursbevis etter gjennomført kompetanseprogram.

Nettsamlinger

Det legges opp til 8 nettsamlinger i sanntid fra uke 14 - 21. Hver samling varer i 2,5 timer. Samlingene vil foregå på tirsdager fra kl. 12.00-14.30. Oppstart 2. runde tirsdag 6. april. Det tas forbehold om eventuelle endringer. Deltakerne må disponere pc med webkamera og nettilgang. Det anbefales også hodetelefon med mikrofon.

Hvem passer kompetanseprogrammet for?

Kompetanseprogrammet er utarbeidet for helsefagarbeidere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men kan også være aktuelt for helsefagarbeidere som arbeider i spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark støtter kompetanseprogrammet økonomisk. Det betyr at det ikke er noen kursavgift og at søkere fra Vestfold og Telemark prioriteres.

Dette lærer du i kompetanseprogrammet

Hensikten med programmet er å styrke helsefagarbeideres kompetanse i forbindelse med pandemien. Kompetanseprogrammet har som mål å gjøre deg tryggere i ditt daglige arbeid og vil bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
Tema for samlingene:

  1. Covid-19 og helsefagarbeiderens rolle 
  2. Covid-19 – pasientens opplevelser
  3. Covid-19 – smittevern
  4. Kartlegging og vurdering av symptomer ved Covid – 19 
  5. Sykepleietiltak ved Covid – 19 
  6. Covid-19 – kommunikasjon og etisk utfordringer 
  7. Rehabilitering etter Covid – 19 
  8. Covid-19 - pleie og omsorg ved livets slutt

Opptakskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Når du søker må du oppgi ditt arbeidssted. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark støtter kompetanseprogrammet økonomisk. Søkere fra Vestfold og Telemark prioriteres.

Søknadsfrist

Fortløpende opptak

Påmelding

Ta kontakt med avd. leder helsefag/studierektor Agnes Brønstad, tlf. 922 82 401
e-post: agnes.bronstad@vtfk.no