Kommunikasjon

Næringslivet trenger yrkesutøvere som benytter analytiske og kreative evner til å løse ulike problemstillinger. Det kreves evner til problemløsning, å tenke nytt, analysere, vurdere, beslutte, gjennomføre og rapportere – både mot egen og andre fagretninger, mot kunder og samarbeidspartnere. Kommunikasjon er gjennomgående i alle disse nevnte temaene. I stillingsannonser kreves det ofte god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Uansett om man arbeider selvstendig eller i grupper, er kommunikative ferdigheter viktig. Språket er verktøy til god skriftlig og muntlig kommunikasjon når det gjelder ulike sjangrer, mottakere, mål, kontekst og situasjon.

Kurset legger vekt på kommunikasjon i yrkesnære situasjoner, og ferdigheter i å kommunisere målrettet og funksjonelt. I tillegg fokuseres det på det å få en bevisst og reflektert holdning til egen og andres kommunikasjon.

 

Kunnskap:

Deltakeren har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon. Deltakeren reflekterer over etiske, kulturelle og praktiske sider ved kommunikasjon i egen næring. Herunder kommer temaer som lederskap, dokumentasjon, avtaler, forhandling, globalisering innen arbeidslivet.

 

Ferdigheter:

Deltakeren kan bruke relevante kommunikasjonsverktøy og medier i kommunikasjonsprosessen. Deltakeren kan kommunisere målrettet i forhold til mottaker, både skriftlig og muntlig, definere kommunikasjonsmål og vurdere egnet nivå og form på formidlingen. Herunder kommer temaer som utarbeidelse av yrkesrettede tekster og presentasjoner, instruksjon, veiledning.

 

Generell kompetanse: 

Deltakeren kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte. Deltakeren kan representere sin bedrift mot samarbeidspartnere/kunder, og også reflektere over kommunikasjonen i egen faglig utøvelse. Refleksjon, vurdering, drøfting og analyse er viktige nøkkelord.

 

Arbeidsmetoder:

  • Undervisning
  • Gruppearbeid/Presentasjoner
  • Individuelt arbeid

 

Arbeidssted:

Tilpasses deltakernes behov (stedbundet eller e-læring).

Kursbevis etter endt kurs.