Innføringskurs i Logistikk, to dager

Logistikk handler om hvordan man planlegger, styrer og kontrollerer varestrøm, produksjons- og informasjonsstrøm fra opprinnelig kilde til endelig mottaker gjennom foredling og til sluttbruker på best mulig måte. Planlegging og ledelse av logistikk kjeder er viktige elementer i kurset som skal bidra til at kursdeltakerne ser hvordan logistikk, kundetilfredsstillelse og effektivisering kan bidra til å skape økonomisk resultat i verdikjeden.

Grunnleggende  kurs i Logistikk

Kurset går over to dager og formålet er å gi innsikt i logistikk og Lean/ forbedring. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om logistikk kjeder og deres betydning for bedriften og dens kunder.

Kurset tar for seg blant annet:

  • Verdikjeder
  • Økonomi
  • Leveringsbetingelser/ avtaler
  • Verdier i ulike lager
  • Sikkerhets- lager
  • Kommunikasjon i logistikk kjeder
  • Mulige kvalitetsproblemer i en verdikjede
  • Lean og forbedring
  • Gruppearbeid med framføring

MÅLGRUPPE

Målgruppen for kurset er ledere på alle nivå/ drift/ vedlikehold/ produksjonsplanleggere/ innkjøpere/ lager/ logistikk/ transport/ salg/ økonomi som ønsker grunnleggende innsikt i logistikk og logistikkens betydning for bedriftens økonomi.

MÅLSETTING

Kurset er praksis rettet. Forståelse for verdikjeden i en produksjonsbedrift. Hvordan ting henger sammen og hvordan man kan redusere sløsing i verdikjeden.