Industriell digitalisering, modulbasert

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr i samarbeid med Ts Academy og Industrial Greentech Norway kurs i Industriell digitalisering. Hensikten med kursene er at ansatte i industri og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye digitale teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Her vil vi fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser. Kursene kan ta enkeltvis, men det er lagt opp til at man gjennomfører alle kursene for å få en oversikt over hvile muligheter ny teknologi kan gi oss.

Bærekraft og optimal produksjon sett i et framtidsperspektiv.

23. juni, Roar Hansen, NFFA, roar.hansen@nffa.no  Tone

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

Nettbasert: Fire kvelder på nett fra kl 17 00- 20 00

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding gjør du her

Innhold: 

Dag 1

 

Dag 2

 

Omvisning Renor Brevik

 

 

IOT og sensorteknologi i framtidens produksjonsprosesser.

(Lars Ellingsen, Sven Åge, Emerson) 2 dager

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

Nettbasert: Fire kvelder på nett fra kl 17 00- 20 00

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding gjør du her

 

Innhold: 

Dag 1 teori

-Fra Industri 1.0 til 4.0

-Industrial internet of things (IIoT) skyen, og hvilke muligheter det gir.

-Smarte sensorer

-Den Digitale fabrikken informasjon tilgjengelig alltid overalt og hva det fører til.

-Utviklingen videre.

 

Dag 2 praktiske øvelser Emerson

Kurset blir lagt opp som en interaktiv workshop med fokus på bruk av sensorteknologi og digitalisering for å optimalisere de 4 viktigste forretningsdrivere for en typisk fabrikk i prosessindustrien:

 • Drift
 • HMS
 • Vedlikehold
 • Energiforbruk / utslipp

Det vil bli gitt konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis Studentene vil således bli satt i stand til å kunne identifisere potensielle applikasjoner som egner seg til å forbedre drift, vedlikehold, HMS, energiforbruk og utslipp og foreslå konkrete løsninger for å oppnå forbedringer.

 

Elektronisk kommunikasjon og datasikkerhet i industrien

2 dager ferdig 9. juni Stein Klevan og Ludwig Sandell

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

Nettbasert: Fire kvelder på nett fra kl 17 00- 20 00

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding gjør du her

Innhold: 

Dag 1, Elektronisk kommunikasjon Foreleser: Stein Klevan, Sintel

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom regelverk
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium.
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden

 

Dag 2, datasikkerhet. Foreleser Ludwig Sandell, Dignatio

 • Generell innføring i Datasikkerhet.
 • Lover, regler og standarder 
 • Sikkerhet, trådløse nettverk og enheter.
 • Sikkerhet, kablede nettverk og enheter.
 • De vanligste formene for angrep rettet mot virksomheter i Norge
 • Hva er sikkerhetskultur og hvorfor er det viktig?
 • Privat bruk av utstyr som benyttes i virksomheten.
 • Forhåndstiltak for virksomheten.
 • Ditt ansvar som bruker av nettverk og enheter.

 

 

 

 

 

Muligheter med digitalisering i det forebyggende vedlikeholdet.

En person 1 dag om forebyggende vedlikehold, 1 dag med digitalisering, Lars, 1 dag med spesialist innen vedlikehold.

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

Nettbasert: Fire kvelder på nett fra kl 17 00- 20 00

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding gjør du her

Innhold: 

Kommer

 

 

Green Industry Cluster Norway - GICN

springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter i et globalt marked med stor etterspørsel. Yara leverer gjødsel, Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til solcelleindustrien, Norcem sement og de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn plastmaterialer; alt er produkter verden trenger også i fremtiden. De store prosessbedriftene i regionen støtter seg på en bred og faglig sterk leverandørindustri samt forsknings- og utviklingsaktører som leverer både til prosessindustrien regionalt og til offshore- og landbasert industri nasjonalt og internasjonalt. Les mer

TS Group og Ts Academy

TS Group er et konsern som leverer multidisipline industrielle løsninger. Vi leverer tjenester innen engineering, vedlikehold og modifikasjoner, driftsstøtte, kurs og opplæring. TS har vokst til å bli en ledende leverandør og har langsiktige avtaler med de største aktørene innenfor våre forretningsområder.

Våre kunder, enten de er onshore eller offshore, skal generere store verdier gjennom hele livsløpet, fra planlegging og utbygging til oppstart og drift. TS bidrar i alle faser med målsetning om å skape varige verdier for våre kunder gjennom fleksibilitet og kompetanse. Vi er alltid klare for å bistå kunden – både på planlagte oppgaver og akutte utfordringer. Les mer