Industriell digitalisering, modul 2

Dette er et dokument under bearbeidelse. Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr i samarbeid med Ts Academy og Industrial Greentech Norway kurs i Industriell digitalisering. Hensikten med kursene er at ansatte i industri og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye digitale teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Her vil vi fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser. Permitterte vil bli prioritert.
Modul 1 består av fire emner De kan ta enkeltvis, Når alle fire emner er gjennomført, utstedes kompetansebevis.

Emne 1

Bærekraft og optimal produksjon sett i et framtidsperspektiv.

Tone

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

Nettbasert: Fire kvelder på nett fra kl 17 00- 20 00

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding gjør du her

Innhold: 

Dag 1

Bærekraft sett i lyset av framtidens produksjon

Paris- avtalen

Hvordan påvirkes miljøet av menneskelige aktiviteter

Miljøutfordringer i tiden framover

Lokale, regionale, nasjonale og globale miljø- utfordringer.

 

Dag 2

Hva legger vi i begrepet optimal produksjon?

Hva preger dagens situasjon

Hvordan kan vi forene et godt miljøavtrykk med optimal produksjon

Avfall som råstoff til ny produksjon

Nedklassifisering og oppkonstentrering av avfall

 

Oppgave

Hva kan jeg som ansatt gjøre for å bidra positivt til bærekraft- målene i min bedrift?

 

Omvisning Renor Brevik

 

 

Emne 2

Sirkulær økonomi i et teknologisk perspektiv

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

Nettbasert: Fire kvelder på nett fra kl 17 00- 20 00

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding gjør du her

Innhold: 

Dag 1

 

 

Dag 2

 

 

Oppgave

Hva kan jeg som ansatt gjøre for å bidra positivt til å jobbe med dette i min bedrift?

 

Omvisning

Emne 3

Den digitale hverdagen som omgir oss

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

Nettbasert: Fire kvelder på nett fra kl 17 00- 20 00

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding gjør du her

Innhold: 

Dag 1

Office 365, Word generell tekstbehandling, excel grunnleggende funksjoner i excel, powerpoint hvordan lage gode presentasjoner,

Teams- kommunikasjonsverktøy

LMS- Learning Management System

SAP/ GRP- digitale systemer for forebyggende vedlikehold

 

Dag 2

Woork- shop

Case der en anvender det en lærte på dag 1

Gruppevis presentasjon

 

Oppgave

Hva kan jeg som ansatt gjøre for å bidra positivt til å jobbe med dette i min bedrift?

Emne 4

Framtidens digitale verktøy brukt i utvikling, produksjon og vedlikehold

Gjennomføring
Klasserom/ forelesning: To hele dager på forskjellige uker i Porsgrunn

Nettbasert: Fire kvelder på nett fra kl 17 00- 20 00

I tillegg til dette tilbys bedriftsbesøk hos en relevant bedrift (Står i agenda)

Kostnader
Deltakeravgiften dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Kursbevis
Det deles ut kursbevis når alle fire moduler er gjennomført.

Påmelding

Påmelding gjør du her

 

Innhold: 

Dag 1

AR/VR- Utvidet virkelighet/ Virtuell virkelighet

AI- Artifical Intelligence (Kunstig intelligense)

Enheter brukt i produksjon for enklere digitalisering

 

Dag 2

 

 

Oppgave

Hva kan jeg som ansatt gjøre for å bidra positivt til å jobbe med dette i min bedrift?

 

Omvisning

Green Industry Cluster Norway - GICN

springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter i et globalt marked med stor etterspørsel. Yara leverer gjødsel, Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til solcelleindustrien, Norcem sement og de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn plastmaterialer; alt er produkter verden trenger også i fremtiden. De store prosessbedriftene i regionen støtter seg på en bred og faglig sterk leverandørindustri samt forsknings- og utviklingsaktører som leverer både til prosessindustrien regionalt og til offshore- og landbasert industri nasjonalt og internasjonalt. Les mer

TS Group og Ts Academy

TS Group er et konsern som leverer multidisipline industrielle løsninger. Vi leverer tjenester innen engineering, vedlikehold og modifikasjoner, driftsstøtte, kurs og opplæring. TS har vokst til å bli en ledende leverandør og har langsiktige avtaler med de største aktørene innenfor våre forretningsområder.

Våre kunder, enten de er onshore eller offshore, skal generere store verdier gjennom hele livsløpet, fra planlegging og utbygging til oppstart og drift. TS bidrar i alle faser med målsetning om å skape varige verdier for våre kunder gjennom fleksibilitet og kompetanse. Vi er alltid klare for å bistå kunden – både på planlagte oppgaver og akutte utfordringer. Les mer