Grunnleggende materiallære på nett

Vi tilbyr en grunnleggende materiallære på nett over to dager. Vi går gjennom de viktigste fysiske egenskaper for de mest brukte konstruksjonsmaterialer innen metall, termoplast, herdeplast og kompositt. 

MÅLGRUPPE
Målgruppen for kurset er drift og vedlikeholds personell, og for deg som ønsker en oppfriskning eller en økt kompetanse i fagområdet materialkunnskap. Ansatte fra innkjøp og salg er velkomne.

MÅLSETTING
Kurset skal bidra til å gi deg grunnleggende kunnskap om materialkunnskap. Etter kurset skal du kunne gi generelle råd om materiales ulike anvendelsesområder i ulike miljøer. Du skal kunne forstå mekanismen i et tretthetsbrudd, korrosjons og korrosjonsbeskyttelse. Du får kursbevis etter avsluttet kurs.

Kurs i grunnleggende materiallære

Dag 1

Generelt

Materialegenskaper

Fast stoffers oppbygging

Fasthet og materialstyrke

 1. Utmatting
 2. Elastisk og plastisk formendring
 3. Flytgrense
 4. E-modul

Materialprøving

 1. Strekkprøving
 2. Beregning av strekkspenning
 3. Hardhetsprøving
 4. Slagprøving
 5. Gnistprøving

Faste stoffers oppbygging

Korrosjon

 • Gjennomgang av ulike korrosjonsformer

Periodiske system

Metaller

Lettmetaller og tungmetaller

Metallets oppbygging

Jern

Legeringer – Stål

 1. Støpestål
 2. Konstruksjonsstål
 3. Legert stål
 4. Ulegert stål

Rustfritt stål

 • Typer av rustfritt stål

Herding av stål

 • Herdetemperatur
 • Kjøling (bråkjøling)
 • Anløping
 • Gløding

Tungmetaller

Lettmetaller

 • Aluminium
 • Legeringer

Overflatebehandling av metaller

Oppgaver mellom de ulike temaene.

Dag 2

Plast

Plastmaterialet

 • Fremstilt fra olje

Prinsippet for produksjon av plast

 • Produksjon

Termoplast

 • Mest produsert og mest brukt
 • Egenskaper (ref. produksjon)
 • Ulike typer termoplast
 • Bruksområder

Herdeplast

 • Egenskaper
 • Ulike typer
 • Bruksområder

Merking og gjenvinning av plast

 • Systemer for merking
 • Forbruk av plast
 • Hvilke typer kan gjenvinnes

Kompositter

 • Hva er kompositter
 • Egenskaper
 • Hva er plastkompositter
 • Bruk av kompositter

Keramer

 • Hva er keramer
 • Produksjon
 • Egenskaper
 • Bruksområder

Gummi

 • Naturgummi
 • Syntetisk gummi
 • Vulkanisering
 • Bruksområder

Glass

 • Fremstilling
 • Bruk

Tre

 • Egenskaper
 • Bruksområder

Betong

 • Produksjon
 • Egenskaper
 • Bruk
 • Kompositt!

 

Oppgaver mellom de ulike temaene.