Grunnleggende materiallære, metaller, plast og kompositter

Vi tilbyr et nytt spennende kurs i Materiallære. Kursets formål er å gi grunnleggende innsikt i fagområdet materialteknologi om metaller og plastmaterialer. Det er ingen krav til forkunnskap i dette fagområdet fra før av.

Kurset gjennomføres på en dag og formål er å gi grunnleggende innsikt i fagområdet materialteknologi for metaller og plastmaterialer. Det er ingen krav til forkunnskap i dette fagområdet fra før av. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om følgende tema:

  • Materialets oppbygning
  • Brudd og test metoder
  • Jern og stål
  • Ikke jern metaller
  • Plast og kompositter
  • Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse

MÅLGRUPPE
Målgruppen for kurset er drift og vedlikeholds personell, og for deg som ønsker en oppfriskning eller en økt kompetanse i fagområdet materialkunnskap. Ansatte fra innkjøp og salg er velkomne.

 

MÅLSETTING
Kurset skal bidra til å gi deg grunnleggende kunnskap om materialkunnskap. Etter kurset skal du kunne gi generelle råd om materialets ulike anvendelsesområder i ulike miljøer. Du skal kunne forstå mekanismen i et tretthetsbrudd, korrosjon og korrosjonsbeskyttelse.

 

KURSBEVIS
Du får kursbevis etter avsluttet kurs.