Grønn smart produksjon for ledere, 15 studiepoeng

Fagskolen Vestfold og Telemark ønsker å starte opp denne delutdanningen forutsatt finansiering. Det er tre moduler på til sammen 15 studiepoeng (3x5). Hver modul består av 7 samlinger på nett. Det gjøres opptak slik at man også kan tilpasse dette til folk som jobber utenom vanlig dagtid.
illustrasjon
Illustrasjonsbilde

Denne utdanningen er tilpasset ledere på alle nivå. Innhold er hentet fra den nye studieplanen for Digitalisering og prosessteknikk. Innholdet er bygd opp i tre moduler på 5 studiepoenng. Det vil bli et spesielt fokus på faglig ledelse. Den tar for seg automatiserte og tekniske prosess/ produksjonsanlegg som vi finner i industrien og produksjonsbedrifter. Delutdanningen er en innføring i digitale verktøy og systemer som skal gjøre prosessene smartere. Vi tar utgangspunkt i generell kunnskap om dagens automatiserte prosesser og bygger videre på det nyeste innen smarte sensorer-IOT, skyløsninger og annen smart teknologi som vil forenkle og forbedre din hverdag. Det er ikke eksamen, men innlevering av tre læringsnotater, ett pr. modul. Utdanningen gir vitnemål på 15 studiepoeng.

Denne utdanningen er planlagt utarbeidet i to utgaver.

 • Ledere der faglig ledelse inngår, lover, forskrifter og standarder.
 • Produksjonsmedarbeidere der dette blir erstattet med regulering knyttet til digitalisering.

Innhold:

 • Mennesket og teknologi
 • Det grønne skiftet
 • Sirkulær økonomi i produksjonsbedrifter
 • Grønn produksjon. Muligheter og utfordringer
  • Havvind og vann som energikilde
  • Grønt hydrogen som energibærer. Muligheter og utfordringer
  • Grønn ammoniakk som energibærer
  • Batteri som energibærer
 • Overordnede styresystemer
 • Digital kommunikasjon, wifi, trådløs teknologi
 • IOT, internet of things, sensorteknologi
 • AI, kunstig intelligens.
 • HMI grensesnitt.
 • Framtidens energikilder/ løsninger.
 • Solceller, muligheter og utfrodringer
 • Batteri som powerbank, lading muligheter og utfordringer
 • Vedlikehold og HMS er integrert i hvert delemne.

Delutdanningens innhold er hentet fra ny Studieplan Digitalisering og prosessteknikk og studieplan for Industriell automatisering. Emnene er bransjetilpasset.

Utdanningens hovedtema er:

Modul 1: Styring, regulering og kontroll av produksjonsprosesser

Modul 2: Generell digital informasjonsflyt

Modul 3: Digitale verktøy, overvåking og kontroll

Delutdanning Grønn smart produksjon, 15 studiepoeng

Hentet fra studiet Digitalisering og prosessteknikk, 30 studiepoeng

Emne

Studiepoeng

Sentrale tema

Emne 1: Basisferdigheter

 

2,5

 

- Grunnleggende digital kompetanse
- Grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og lønnsomhet
- Miljø og bærekraftsbetraktninger
- Grunnleggende prosesskjemi

Emne 2: Generell digital informasjonsflyt

 

5

 

- Digitale kommunikasjonssystemer
- ERP (Enterprise resource planning)
- RCM (Reliability-centered maintenance)
- HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
- Digital Tvilling
- Digital arbeidsordre vedlikehold
- Digital lagerstatus/ordrestatus

Emne 3: Prosessovervåking og kontroll

 

2,5 

 

– Ekom
- IIoT (Industrial Internet of things)
- Digital vedlikeholdsmetodikk

Emne 4: Prosesstyring og regulering

 

2,5

 

- Reguleringsteknikk
- Måleteknikk
- Komponentkunnskap
- Prosessoptimalisering

Emne 5: Digitale verktøy

 

2,5

 

- AR/VR (Augmented Reality/Virtual reality)
- AI (Artificial Intellegence)
- Enheter brukt i produksjon for enklere digitalisering

 

Samlingsplan, datoer kommer

Samlingsplan Grønn smart produkson (Kommer snart)

Alle nettforelesninger kl. 13 00- 16 00

 

Dato

 

Modul 1

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Modul 2

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Modul 3

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Med forbehold om endringer

 

Innhodet i delutdanningen er henet fra studieplanen Digitalisering og prosessteknikk, 30 studiepoeng. I tillegg er noe hentet fra studieplanen Industriell automatisering 120 studiepoeng.

Studieoversikt – Digitalisering og prosessteknikk – Fagskolen Vestfold og Telemark

Emne

Studiepoeng

Sentrale tema

Emne 1: Basisferdigheter

 

2,5

 

- Grunnleggende digital kompetanse

- Grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og lønnsomhet

- Miljø og bærekraftsbetraktninger

- Grunnleggende prosesskjemi

Emne 2: Generell digital informasjonsflyt

 

5

 

- Digitale kommunikasjonssystemer

- ERP (Enterprise resource planning)

- RCM (Reliability-centered maintenance)

- HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

- Digital Tvilling

- Digital arbeidsordre vedlikehold

- Digital lagerstatus/ordrestatus

Emne 3: Prosessovervåkingog kontroll

 

5

 

– Ekom

- IIoT (Industrial Internet of things)

- Digital vedlikeholdsmetodikk

- Digital Tvilling

- HMS (Helse miljø sikkerhet)

- PLS (Programmerbar logisk styring)

Emne 4: Prosesstyring og regulering

 

5

 

- Reguleringsteknikk

- A I(Artificial Intellegence)

- Måleteknikk

- Komponentkunnskap

- Prosessoptimalisering

Emne 5: Digitale verktøy

 

2,5

 

- AR/VR (Augmented Reality/Virtual reality)

- AI (Artificial Intellegence)

- Enheter brukt i produksjon for enklere digitalisering

Emne 6: Digital lab

10

I den digitale laben vil kandidaten bruke kunnskap fra

emnene i utdanningen i praksis. Laben tar utgangspunkt i en fleksibel testrigg som inneholder sentrale prosesskomponenter. Riggen er satt opp med sensorer og kan styres digitalt. Undervisningen vil være casebasert og

kandidaten vil trenes på ulike temaer relevante for prosessindustrien.

Temaer for laboratoriearbeid:

- Jobbe med «kontrollrom overalt»

- Bruke ulike digitale sensorer og målere

- Jobbe med digitale vedlikeholdssystemer

- Kontrollere og håndtere uforutsette hendelser

- Prosesstyring, stabilisering og optimalisering

- Bruke ny teknologi som AR (Augmented reality).

- Teste og bruke trådløs kommunikasjonsteknologi